Voor de zorg

Al vele jaren behartigt het UAF de belangen van gevluchte zorgprofessionals.
Dit doen we samen met partners in de zorgsector. 

Talent mag niet verloren gaan

Er is behoefte aan medisch personeel en toch krijgen gevluchte zorgprofessionals niet de begeleiding die nodig is op weg naar een baan. Als ze hun beroep willen uitoefenen, hebben ze in theorie anderhalf jaar nodig om hun BIG-registratie te halen.

In de praktijk duurt dit vaak twee keer zo lang, door gebrek aan informatie, trage procedures, het grote aantal betrokken instanties en beperkte mogelijkheden om praktijkervaring op te doen. Zelfs de coronacrisis leidde niet tot meer mogelijkheden voor gevluchte zorgprofessionals om een bijdrage te leveren aan de zorg voor patiënten. 

Niemand is eigenaar van dit vraagstuk. Dáár zit het probleem. Je kunt niet van nieuwkomers verwachten dat zij gelijk overzien hoe alles werkt. En de begeleiding van deze artsen en tandartsen vraagt specialistische kennis die je niet mag verwachten van instanties zoals het COA en VluchtelingenWerk. Het UAF heeft die kennis in huis, maar onze middelen en mogelijkheden zijn beperkt. Het is hoog tijd voor daadkracht en voor slimme samenwerking tussen de betrokken ministeries en de zorgsector, die zelf ook belanghebbend is.

Belangenbehartiging 

Al vele jaren zet het UAF zich in voor de positie van gevluchte zorgprofessionals die door regels en andere hindernissen hier hun vak niet kunnen uitoefenen. 
Afgelopen jaar zijn we hier, samen met experts uit de medische hoek, beter dan ooit in geslaagd. 

Samen met Erasmus Universiteit, initieerden we een rondetafelgesprek met deskundigen en het ministerie van VWS. Het resultaat: er wordt een projectgroep opgericht om de begeleiding van zorgprofessionals structureel te verbeteren. Hiervoor slaan we de handen ineen met ketenpartners, waaronder het ministerie van VWS en experts in de zorgsector.  

Ook ontwikkelden we samen met de Hogeschool van Amsterdam en met steun van VSBfonds een oriëntatiejaar voor hbo Verpleegkunde. Dit geeft gevluchte zorgprofessionals de kans om zich te oriënteren op een opleiding of een baan in de zorg. De eerste groep deelnemers is in september 2020 gestart. In 2021 startte een vergelijkbaar initiatief met de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

We hebben een beweging in gang gezet en verwachten dat dit in de komende jaren positief effect heeft. 

 

In 2020 heb ik op verzoek van het UAF geholpen bij de opzet van een ronde tafel die ging over de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat gevluchte professionals met een medische achtergrond in Nederland aan het werk kunnen? In dat contact werd mij opnieuw duidelijk hoe belangrijk de gidsfunctie van het UAF is voor deze en andere professionals.

Hamzah

Wat hebben we in 2023 bereikt?

Dankzij de inzet en betrokkenheid van velen hebben we in 2023 weer mooie successen behaald. 

Er deden 1.523 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.080 aanvragen honoreren. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities.

We hadden gemiddeld 3.220 vluchtelingen in begeleiding die samen 4.001 begeleidingsmodules volgden.

Zorgprofessionals bereidden zich voor op het medisch assesment
0
Zorgprofessionals rondden hun opleiding af
0
waarvan succesvol afgerond
0 %
Medische mentorkoppels gevormd
0

Help jij gevluchte zorgprofessionals op weg?

Talent mag niet verloren gaan. Met jouw donatie maak jij voor hen een wereld van verschil.

UAF overhandigt rapport aan Kamerleden: benut potentieel gevluchte zorgprofessionals

Om de procedure voor gevluchte zorgprofessionals te verbeteren maakt het UAF deel uit van de werkgroep onder leiding van het ministerie van VWS. Daarnaast is het UAF met subsidie van het ministerie van SZW gestart met het opzetten van een mentorennetwerk in de gezondheidszorg. De constructieve samenwerking met VWS en de projectopdracht van SZW aan het UAF leiden tot belangrijke aanpassingen en verbeteringen van de procedure.

Toch zijn we er nog niet! Op 18 november 2021 heeft het UAF het onderzoeksrapport ‘Van A naar BIG tot Zorgprofessional’ overhandigd aan de woordvoerders inburgering en integratie van het ministerie van SZW. Vanuit het UAF vragen wij aandacht voor vijf knelpunten waar nog geen oplossing voor is. Nu de zorg piept en kraakt kan de kennis en kunde van gevluchte zorgprofessionals het verschil maken. Door het wegnemen van deze knelpunten kunnen in de toekomst nog meer gevluchte zorgprofessionals de gezondheidszorg verrijken.

In de media

  • Adviescommissie: zorg heeft asielzoekers nodig voor vervullen vacatures – NOS
  • Item NOS Journaal  met basisarts Rami Alfaouri, cardioloog Sjoerd Hofma en voormalig UAF-directeur Mardjan Seighali
  • Fatemeh (49) was hoofd verpleegkunde in Iran, hier had ze vijf jaar nauwelijks werk – Trouw
  • Toen de oorlog in Syrië uitbrak was Rami bijna cardioloog: ‘Ik dacht: die witte jas heb ik zo weer aan’ – de Volkskrant 
  • Al schreeuwt de zorg om mensen,  statushouders worden niet aangenomen. – Het Financieele Dagblad
  • ‘Ik denk dat niemand mij zal bellen’ – De Groene Amsterdammer 
    Dit artikel werd opgemerkt door politiek Den Haag er zijn Kamervragen over gesteld door Jan Paternotte en Rens Raemakers van D66. Hoe het verder gaat met dit dossier houden we nauwlettend in de gaten houden en ons werk op dit punt gaat dóór.  

Jouw donatie helpt gevluchte zorgprofessionals op weg

Help gevluchte zorgprofessionals aan het werk. Met jouw donatie maak jij voor hen een wereld van verschil.