Klachtenregeling

Als je gevlucht bent, zijn een diploma en een baan cruciaal om opnieuw van betekenis te kunnen zijn. Elke euro die het UAF gegund is om hierin te investeren, besteden we zo effectief en zo eerlijk mogelijk. We streven daarbij naar zo veel mogelijk impact.

 

Suggestie

In onze werkwijze staat kwaliteit voorop. Ook bij het UAF is er altijd ruimte voor verbetering. Heb je een suggestie hoe het beter kan? We horen graag jouw feedback. Dit kan bijvoorbeeld gaan over onze werkwijze, communicatie of het functioneren van onze stichting. Hier kunnen we van leren. Zodat we dingen misschien anders doen in de toekomst. We danken je bij voorbaat voor de moeite die je neemt!

 

Klacht

Het kan ook zijn dat je ontevreden bent over het handelen of een besluit of dat je vindt dat (een medewerker van) het UAF een fout heeft gemaakt. Je kunt dan een klacht indienen via klacht@uaf.nl. Lees eerst onze klachtenreglement, zodat je weet hoe dit verder in z’n werk gaat. We vragen je je klacht te richten aan de klachten coördinator en met argumenten te onderbouwen.

 

Integriteitsdilemma’s

Wanneer het gaat om een kwestie rondom een integriteit, kijk dan hier voor meer informatie.