<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> Wegwijzer in Onderwijs - UAF

Wegwijzer in Onderwijs

Auteur:Jasper Vink
Datum:11. 3. 2020
Leestijd:2 minuten

Als vluchtelingen in Nederland komen wonen, krijgen zij te maken met het Nederlandse onderwijssysteem. Dit vormt een complex geheel, zowel voor de nieuwkomers als hun begeleiders. Denk aan de verschillende toelatingseisen, de manieren van financieren van een opleiding, schakeljaren, combinaties van inburgering en mbo, diplomawaardering en studievaardigheden.

Bij begeleiders was behoefte aan een overzicht met informatie, vragen die je bespreekt met je cliënt en mogelijke vervolgstappen. Daarom heeft VluchtelingenWerk Nederland in samenwerking met Nuffic, het UAF, SBB en Expertisepunt LOB een nieuwe online tool ontwikkeld: wegwijzerinonderwijs.nl, dé online wegwijzer in het Nederlandse onderwijssysteem.

Wegwijzer in Onderwijs is bedoeld om in gesprek te gaan over het Nederlands onderwijssysteem. Samen met de begeleider onderzoekt de cliënt welke stappen mogelijk zijn op weg naar een opleiding voor zichzelf of voor zijn of haar kinderen. De rol van de begeleider is informerend en ondersteunend, zodat de cliënt zelf keuzes maakt in de weg naar onderwijs.

Door vragen te stellen als Wat vind je belangrijk bij de keuze voor de school van je kind?, of: De cliënt die ik begeleid wil graag studeren, wat kan dit betekenen voor zijn financiële situatie? geeft de Wegwijzer inzicht in praktische zaken zoals diplomawaardering, financieringsmogelijkheden, studievaardigheden of toelatingseisen. Ook bevat de Wegwijzer een realiteitscheck: is het mogelijk om de gewenste studie nu te volgen of is het verstandig dat de cliënt nadenkt over andere opties?

Wegwijzer in Onderwijs is ontwikkeld voor begeleiders van VluchtelingenWerk Nederland en (keten)partners. Het is een open platform dat door iedere organisatie die vluchtelingen begeleidt te gebruiken is, en zal blijvend in ontwikkeling zijn. Zo zal de nieuwe Wet inburgering in een later stadium worden verwerkt in de Wegwijzer.


Deel dit artikel: