U bent het niet eens met een beslissing van het UAF en wilt een klacht indienen. Hieronder beschrijven we in hoofdlijnen wat u moet doen.

Altijd schriftelijk

Beschrijf uw klacht in een brief of mail aan de medewerker die het betreft. Wanneer u er samen niet uitkomt, stuurt u een brief aan de directeur van het UAF. In de brief vermeldt u:

  • Om welke beslissing of actie van het UAF het gaat;
  • Waarom u het er niet eens mee bent;
  • Uw naam en adres;
  • De datum waarop de beslissing of actie plaatsvond

De brief moet in het Nederlands geschreven zijn.

Behandeling

Uw klacht wordt behandeld door het afdelingshoofd van de medewerker tegen wie uw klacht gericht is. Als uw klacht gericht is op een afdelingshoofd, behandelt een ander afdelingshoofd uw brief.

Uw verhaal

Het UAF nodigt u uit om uw verhaal te vertellen en bevraagt ook de medewerker tegen wie uw klacht is gericht. Dit gebeurt niet als de klacht ongegrond is of als u niet gehoord wilt worden.

Klachten die niet behandeld worden

In deze gevallen neemt het UAF een klacht niet in behandeling:

  • De klacht is al eerder behandeld;
  • De beslissing of de gebeurtenis heeft meer dan een jaar geleden plaatsgevonden;
  • Het gaat om een strafbare zaak waarvoor een opsporingsonderzoek bezig is;
  • De klacht is onduidelijk.

Antwoord

Het UAF behandelt uw klacht in minimaal twee en maximaal zes weken. U ontvangt een schriftelijk antwoord van het UAF. Donateurs en mentoren kunnen ook mondeling antwoord op hun klacht krijgen.