Met jouw donatie gaat de kracht van vluchtelingen niet verloren

Geef gevluchte studenten de kans zich te ontwikkelen. Met jouw gift maak jij een wereld van verschil. Help jij vluchtelingen op weg? 

Dankzij jouw donatie:

Talent mag niet verloren gaan

Word donateur van het UAF! Jouw steun geeft vluchtelingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen.

We gaan vertrouwelijk met je gegevens om (zoals bepaald in de AVG). Lees ons privacy statement voor alle details. 

Heb je je telefoonnummer ingevuld? Dan bellen we je eenmalig om je te informeren over onze campagnes en over de mogelijkheden om het UAF te steunen. Wil je dit wijzigen? Ga dan naar uaf.nl/contact.

Veelgestelde vragen

In 2022 begeleidden we 3.875 vluchtelingen. Dit is voor het vijfde jaar op rij een zeer hoog aantal, sinds de oprichting van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF in 1948. Ook in de 21e eeuw is ons werk onmisbaar.

Er deden 1.431 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.234 aanvragen honoreren. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities. We hadden gemiddeld 3.875 vluchtelingen in begeleiding die samen 4.530 begeleidingsmodules volgden.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF heeft het CBF-keurmerk. Dit betekent dat onze organisatie aan strenge eisen van doelbesteding, kostenmanagement en transparantie moet voldoen. De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van gerealiseerde inkomsten is 6,7% (2019) en ligt hiermee ruim onder de CBF-norm van 25%. De kosten van beheer en organisatie (het deel van de kosten dat niet direct kan worden toegerekend aan de besteding aan de doelstelling of fondsenwerving) bedraagt 8,9%. Van de totale baten wordt 84,4% besteed aan onze doelstellingen.

Ja, zeker. Je kunt jouw bijdrage overmaken op NL41 INGB 0000 0763 00 t.n.v. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht of via ons donatieformulier

Ja. Je kunt jouw donaties aan Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF opgeven bij je belastingaangifte, omdat het UAF een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Gebruik hierbij ons RSIN (voorheen fiscaal nummer): 002880957.

Voor gewone giften geldt er een drempel. Je kunt je gift ook vastleggen in een periodieke schenkingsovereenkomst om dat bedrag zonder drempel op te geven bij de belastingaangifte. Voor meer informatie over de fiscale aftrek van algemene giften verwijzen we je naar de site van de belastingdienst.

Jouw donatie helpt vluchtelingen op weg