Siyad haalde in 2000 zijn diploma Tandheelkunde. Dit jaar, 2024 behaalde Sia haar HBO master en startte bij het ministerie van I&W, met hulp van het UAF. 

Help ook Nasser afstuderen in 2026

Nasser is net begonnen met een tweede deeltijd studie. Hij vluchtte vanuit Syrië naar Nederland. Naast Elektrotechniek doet hij nu ook de studie Embedded Systems Engineering aan de HAN. 

Nasser wil in 2026 afstuderen en is vastbesloten om voor de energietransitie in Nederland te gaan werken.

Geef gevluchte studenten zoals Nasser de kans zich te ontwikkelen. Met jouw donatie maak jij voor hen een wereld van verschil. Alvast veel dank!


Ja, ik help gevluchte studenten

Met mijn donatie geef ik vluchtelingen de mogelijkheid te studeren. 

De gegevens die je hier invult, bewaren we in onze administratie. We gaan vertrouwelijk met je gegevens om (zoals bepaald in de AVG). Lees ons privacy statement voor alle details.

Heb je je telefoonnummer ingevuld? Dan bellen we je misschien om je te informeren over onze campagnes en over de mogelijkheden om het UAF te steunen. Wil je dit wijzigen? Ga dan naar uaf.nl/contact.

Wat we doen met jouw hulp?


20.000 donateurs

Ons werk wordt voor een deel mogelijk gemaakt door ruim 20.000 donateurs.


40.000 professionals en studenten

Sinds 1948 hebben wij meer dan 40.000 gevluchte studenten en professionals uit ruim tachtig landen begeleid. 


Beoordelingscijfer 8,4

Studenten en professionals beoordeelden onze dienstverlening gemiddeld met een 8,4.

Veelgestelde vragen

In 2023 deden 1.523 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.080 aanvragen honoreren. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities.

We hadden gemiddeld 3.220 vluchtelingen in begeleiding die samen 4.001 begeleidingsmodules volgden.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF heeft het CBF-keurmerk. Dit betekent dat onze organisatie aan strenge eisen van doelbesteding, kostenmanagement en transparantie moet voldoen. De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van gerealiseerde inkomsten is 6,7% (2019) en ligt hiermee ruim onder de CBF-norm van 25%. De kosten van beheer en organisatie (het deel van de kosten dat niet direct kan worden toegerekend aan de besteding aan de doelstelling of fondsenwerving) bedraagt 8,9%. Van de totale baten wordt 84,4% besteed aan onze doelstellingen.

Gaf u eerder via acceptgiro? Dat kan sinds 1 juni 2023 niet meer. De banken zijn hiermee gestopt.

Per post ontvangt u voortaan Mijn eenmalige gift van het UAF. Dit is het goede doelen alternatief voor de Acceptgiro. Zo kunt u net zo makkelijk en vertrouwd een eenmalige gift aan ons overmaken. Gebruik de gegevens van Mijn eenmalige gift voor internetbankieren of vul hem in en stuur deze in de bijgevoegde antwoordenvelop direct naar ons.

Natuurlijk kunt u ook zelf de donatie om vluchtelingen te steunen overmaken naar:

NL41 INGB 0000 0763 00 t.n.v. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht of via het formulier op deze pagina.

Ja. Je kunt jouw donaties aan Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF opgeven bij je belastingaangifte, omdat het UAF een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Gebruik hierbij ons RSIN (voorheen fiscaal nummer): 002880957.

Voor gewone giften geldt er een drempel. Je kunt je gift ook vastleggen in een periodieke schenkingsovereenkomst om dat bedrag zonder drempel op te geven bij de belastingaangifte. Voor meer informatie over de fiscale aftrek van algemene giften verwijzen we je naar de site van de belastingdienst.

Jouw donatie helpt vluchtelingen op weg