Met jouw donatie kan een vluchteling zijn of haar talent inzetten in Nederland

Geef gevluchte studenten de kans zich te ontwikkelen. Met jouw gift maak jij een wereld van verschil. Help jij vluchtelingen op weg?

Dankzij jouw donatie:

Talent mag niet verloren gaan. Investeer nu in vluchtelingen!

Je kunt jouw bijdrage ook overmaken op NL41 INGB 0000 0763 00 t.n.v. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht.

De gegevens die je hier invult, bewaren we in onze administratie. We gaan vertrouwelijk met je gegevens om (zoals bepaald in de AVG). Lees ons privacy statement voor alle details.

** Heb je je telefoonnummer ingevuld? Dan bellen we je misschien om je te informeren over onze campagnes en over de mogelijkheden om het UAF te steunen. Wil je dit wijzigen? Ga dan naar uaf.nl/contact.

Johan Zoutberg

Donateur

'Ons systeem maakt een relatief kleine groep mensen rijker en houdt een veel grotere groep machteloos. Mijn steun aan Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een poging om een correctie te plegen op de privileges die ik heb.’

Johan Zoutberg

Wat we doen met jouw hulp?


20.000 donateurs

Ons werk wordt voor een deel mogelijk gemaakt door ruim 20.000 donateurs.


3.800 professionals en studenten

Jaarlijks begeleiden we gemiddeld 3.800 gevluchte studenten en professionals


Beoordelingscijfer 8,6

Studenten en professionals beoordeelden onze dienstverlening gemiddeld met een 8,6.

Veelgestelde vragen

In 2021 begeleidden we 3.773 vluchtelingen. Dit is voor het vierde jaar op rij een zeer hoog aantal, sinds de oprichting van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF in 1948. Ook in de 21e eeuw is ons werk onmisbaar. Er deden 1.414 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.294 aanvragen honoreren, 150 meer dan een jaar eerder. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en hun onderwijs- of werkplannen.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF heeft het CBF-keurmerk. Dit betekent dat onze organisatie aan strenge eisen van doelbesteding, kostenmanagement en transparantie moet voldoen. De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van gerealiseerde inkomsten is 6,7% (2019) en ligt hiermee ruim onder de CBF-norm van 25%. De kosten van beheer en organisatie (het deel van de kosten dat niet direct kan worden toegerekend aan de besteding aan de doelstelling of fondsenwerving) bedraagt 8,9%. Van de totale baten wordt 84,4% besteed aan onze doelstellingen.

Ja, zeker. Je kunt jouw bijdrage overmaken op NL41 INGB 0000 0763 00 t.n.v. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht of via ons donatieformulier

Ja. Je kunt jouw donaties aan Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF opgeven bij je belastingaangifte, omdat het UAF een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Gebruik hierbij ons RSIN (voorheen fiscaal nummer): 002880957.

Voor gewone giften geldt er een drempel. Je kunt je gift ook vastleggen in een periodieke schenkingsovereenkomst om dat bedrag zonder drempel op te geven bij de belastingaangifte. Voor meer informatie over de fiscale aftrek van algemene giften verwijzen we je naar de site van de belastingdienst.

Wat hebben we in 2021 met jullie steun bereikt?

2021 was een jaar met veel beperkingen. Toch hebben we dankzij de inzet en betrokkenheid van velen weer mooie successen behaald!

Er deden 1.414 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.294 aanvragen honoreren, 150 meer dan een jaar eerder. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities.

We hadden gemiddeld 3.773 vluchtelingen in begeleiding die samen 4.633 begeleidingsmodules volgden.

jaarverslag cijfers 2021

Jouw donatie helpt vluchtelingen op weg