Met jouw donatie gaat de kracht van vluchtelingen niet verloren

Geef gevluchte studenten en professionals de kans zich te ontwikkelen. Met jouw gift maak jij een wereld van verschil. Help jij vluchtelingen op weg?

Dankzij jouw donatie:

Talent mag niet verloren gaan

Word donateur van het UAF! Jouw steun geeft vluchtelingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen. 

Je kunt jouw bijdrage ook overmaken op NL41 INGB 0000 0763 00 t.n.v. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht.

De gegevens die je hier invult, bewaren we in onze administratie. We gaan vertrouwelijk met je gegevens om (zoals bepaald in de AVG). Lees ons privacy statement voor alle details.

Heb je je telefoonnummer ingevuld? Dan bellen we je misschien om je te informeren over onze campagnes en over de mogelijkheden om het UAF te steunen. Wil je dit wijzigen? Ga dan naar uaf.nl/contact.

Johan Zoutberg

Donateur

'Ons systeem maakt een relatief kleine groep mensen rijker en houdt een veel grotere groep machteloos. Mijn steun aan Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een poging om een correctie te plegen op de privileges die ik heb.’

Johan Zoutberg

Wat we doen met jouw hulp?


20.000 donateurs

Ons werk wordt voor een deel mogelijk gemaakt door ruim 20.000 donateurs.


40.000 professionals en studenten

Sinds 1948 hebben wij meer dan 40.000 gevluchte studenten en professionals uit ruim tachtig landen begeleid. 


Beoordelingscijfer 8,6

Studenten en professionals beoordeelden onze dienstverlening gemiddeld met een 8,6.

Veelgestelde vragen

In 2022 deden 1.431 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.234 aanvragen honoreren. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities.

We hadden gemiddeld 3.875 vluchtelingen in begeleiding die samen 4.530 begeleidingsmodules volgden.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF heeft het CBF-keurmerk. Dit betekent dat onze organisatie aan strenge eisen van doelbesteding, kostenmanagement en transparantie moet voldoen. De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van gerealiseerde inkomsten is 6,7% (2019) en ligt hiermee ruim onder de CBF-norm van 25%. De kosten van beheer en organisatie (het deel van de kosten dat niet direct kan worden toegerekend aan de besteding aan de doelstelling of fondsenwerving) bedraagt 8,9%. Van de totale baten wordt 84,4% besteed aan onze doelstellingen.

Gaf u eerder via acceptgiro? Dat kan sinds 1 juni 2023 niet meer. De banken zijn hiermee gestopt.

Per post ontvangt u voortaan Mijn eenmalige gift van het UAF. Dit is het goede doelen alternatief voor de Acceptgiro. Zo kunt u net zo makkelijk en vertrouwd een eenmalige gift aan ons overmaken. Gebruik de gegevens van Mijn eenmalige gift voor internetbankieren of vul hem in en stuur deze in de bijgevoegde antwoordenvelop direct naar ons.

Natuurlijk kunt u ook zelf de donatie om vluchtelingen te steunen overmaken naar:

NL41 INGB 0000 0763 00 t.n.v. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht of via het formulier op deze pagina.

Ja, zeker. Je kunt jouw bijdrage overmaken op NL41 INGB 0000 0763 00 t.n.v. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht of via ons donatieformulier

Ja. Je kunt jouw donaties aan Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF opgeven bij je belastingaangifte, omdat het UAF een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Gebruik hierbij ons RSIN (voorheen fiscaal nummer): 002880957.

Voor gewone giften geldt er een drempel. Je kunt je gift ook vastleggen in een periodieke schenkingsovereenkomst om dat bedrag zonder drempel op te geven bij de belastingaangifte. Voor meer informatie over de fiscale aftrek van algemene giften verwijzen we je naar de site van de belastingdienst.

Wat hebben we in 2022 met jullie steun bereikt?

2022 was het jaar waarin de asielopvang in Nederland haperde en de nieuwe Wet Inburgering in werking trad. Het was een uitdagend jaar waarin we onze schouders eronder hebben gezet en doorgingen – volhardend, koersvast. Dankzij de inzet en betrokkenheid van velen hebben we weer mooie successen behaald. 

In 2022 deden 1.431 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.234 aanvragen honoreren. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities.

We hadden gemiddeld 3.875 vluchtelingen in begeleiding die samen 4.530 begeleidingsmodules volgden.

Nu richten we onze blik op het heden, op 2023, het jaar waarin het UAF 75 jaar bestaat.

Cijfers 2022

Jouw donatie helpt vluchtelingen op weg