Voordelig schenken: leg uw schenking vast

Wilt u het UAF steunen met een doorlopende bijdrage? Met een periodieke schenking kunt u voordelig schenken. U kunt uw gift volledig als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. U geeft ons daarmee zekerheid voor de toekomst én uw gift is meer waard.

Hoe werkt het?

  • U legt in een schenkingsovereenkomst met het UAF vast dat u voor een periode van minimaal vijf jaar een bepaald bedrag wilt schenken.
  • U kunt kiezen of u dit bedrag jaarlijks, maandelijks of per kwartaal wilt overmaken.
  • Doordat het UAF een ANBI-status heeft, mag u de gift als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte.
  • Hierdoor krijgt u, afhankelijk van uw inkomen, tot 52% van het bedrag terug.
  • Download hier een rekenvoorbeeld.

Het is niet meer nodig om via een notaris een akte af te sluiten. U kunt direct de schenkingsovereenkomst sluiten met het UAF. Deze overeenkomst heeft dezelfde status als de vroegere notariële akte en geeft u recht op de giftenaftrek.

Veel gestelde vragen

Waarom moet mijn partner ook ondertekenen?
Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, is het in principe nodig dat uw partner mee ondertekent. Bij een samenlevingscontract geldt dit niet. In geval van een scheiding: zolang de scheiding nog niet door de rechter uitgesproken is, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch mee ondertekenen.
Geldt er een minimumbedrag voor de periodieke schenking?
Vanwege de kosten van de administratieve afhandeling bij de periodieke overeenkomst, geldt een minimumbedrag van € 100,- per jaar.
Moet ik de automatische machtiging ondertekenen?
Nee, u mag het bedrag ook zelf aan ons overmaken. Let op: vereiste voor uw recht op giftenaftrek is wel dat er jaarlijks het afgesproken bedrag wordt overgemaakt. Het is voor zowel uzelf als voor ons gemakkelijker om dit automatisch te laten doen.
Kan ik tussentijds opzeggen?
Ja, u kunt in principe altijd opzeggen. Echter, als u dit eerder de dan minimale looptijd van vijf jaar doet, vervalt uw recht op giftenaftrek bij uw belastingaangifte. Dit geldt met terugwerkende kracht: als u drie jaar geschonken heeft en dan opzegt, moet u het belastingvoordeel van de drie voorgaande jaren terugbetalen aan de Belastingdienst.
Als ik kies voor onbepaalde tijd, kan ik dan tussentijds opzeggen?
Ja, onbepaalde tijd betekent dat u zelf de looptijd bepaalt. U kunt de overeenkomst door laten lopen totdat u opzegt. Let op: ook hier geldt dat als u binnen de minimale termijn van vijf jaar (vereist voor de Belastingdienst) opzegt, uw gift niet aftrekbaar is. Dit geldt met terugwerkende kracht: als u drie jaar geschonken heeft, moet u het belastingvoordeel van de drie voorgaande jaren terugbetalen aan de Belastingdienst.
Wat is het RSIN van het UAF?
Het RSIN (voorheen fiscaal nummer) van het UAF is 002880957.

'Ik beveel het UAF van harte bij u aan'

Jacqueline Komin, account manager Charity Office van Bank Insinger de Beaufort: ‘Het UAF helpt vluchtelingen om vanuit hun eigen kracht deel te nemen aan de maatschappij. Het UAF communiceert helder en transparant. Die eerlijkheid geeft mij vertrouwen. Ik beveel het UAF van harte bij u aan.'

Wilt u persoonlijk advies?

Voor persoonlijk advies of een antwoord op uw vragen kunt u contact opnemen met Claudia Mijnders van het UAF via 030-252 08 89 of per e-mail: donateuren@uaf.nl.

Sluit eenvoudig een overeenkomst af

Stap 1 Download de schenkingsovereenkomst of vraag deze op via (030) 252 08 89 of e-mail: donateuren@uaf.nl.

Stap 2 Vul het formulier in en stuur het naar: Donateurenadministratie UAF, Postbus 14300, 3508 SK Utrecht.

Stap 3 Het UAF verwerkt uw overeenkomst en stuurt u het origineel, ondertekend en voorzien van een uniek transactienummer, terug. Hiermee is de overeenkomst gesloten en rechtsgeldig. Het UAF bewaart een kopie en u heeft het origineel voor uw administratie.