Gemeenten zetten zich in voor vluchtelingen

De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF vindt het belangrijk dat hoog opgeleide vluchtelingen hun talenten in Nederland verder kunnen ontwikkelen. Dit is niet alleen essentieel voor de vluchteling, maar ook voor de samenleving. Uw gemeente kan daarbij een belangrijke rol spelen. Wij ondersteunen u graag met onze expertise.

Werk samen met het UAF
Een aantal gemeenten heeft de samenwerking met het UAF vastgelegd in een convenant. Die samenwerking biedt vluchtelingen de ruimte om te studeren met behoud van uitkering. Ook worden zij gedurende hun studie vrijgesteld van sollicitatieverplichtingen.

De vluchteling, het UAF en de gemeente stellen in nauw overleg een studietraject op. Het uitgangspunt is dat vluchtelingen waar mogelijk in hun eigen vak en op hun eigen niveau kunnen studeren en werken. Er zijn overeenkomsten met de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Heerlen, de Kromme Rijn/Heuvelrug-gemeenten (o.a. Zeist), de Lekstroomgemeenten (o.a. Nieuwegein en Houten), Wageningen en Groningen.

Wat kan uw gemeente betekenen voor vluchtelingen?

  • Gemeenten hebben een verplichte taakstelling als het gaat om huisvesting voor vluchtelingen.
  • Gemeenten kunnen zorgdragen voor goede maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen en vrijwilligerswerk stimuleren.
  • Sommige gemeenten bieden taalcursussen aan.
  • Gemeenten kunnen stages, traineeships en werkervaringsplaatsen aanbieden.
  • Gemeenten kunnen bij grote contracten afspraken maken met bedrijven over stages, werkervaringsplaatsen en banen voor vluchtelingen.

Bied vluchtelingen de ruimte voor scholing
De Participatiewet biedt u de mogelijkheid om vluchtelingen te laten studeren met behoud van hun uitkering. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten roepen gemeenten op om vluchtelingen ruimte te bieden voor scholing.

Meer informatie en advies
Bij het UAF kunt u terecht voor advies en informatie. Neem contact op met Vivian Vijn: 030 - 252 08 35. We denken graag met u mee.

Een eerlijke kans en erkende kwaliteiten

'Iedereen verdient een kans om zijn of haar talenten te benutten, dat geldt vanzelfsprekend ook voor voormalige vluchtelingen.' Lees hier de gastcolumn van de Wageningse wethouder Lara de Brito over de samenwerking tussen het UAF en de gemeente Wageningen.

Gemeente Amsterdam biedt toekomst aan vluchtelingen

Al enkele jaren werkt het UAF samen met de gemeente Amsterdam. Hierdoor kunnen Amsterdamse hoger opgeleide vluchtelingen snel en intensief inburgeren met behoud van uitkering. Daarna volgen zij een opleiding op het niveau dat zij hadden in het land van herkomst. UAF-directeur Mardjan Seighali: 'Het uitgangspunt van deze samenwerking is zo positief. Amsterdam verrijkt zich ermee.'

Meer informatie en advies

Wilt u ook structureel iets betekenen voor hoogopgeleide vluchtelingen in uw gemeente? Bij het UAF kunt u terecht voor advies en informatie. Neem contact op met Vivian Vijn: 030 - 252 08 35. We denken graag met u mee.