Resultaten

In 2018 heeft het UAF in totaal 3.847 vluchtelingen begeleid. (2017: 3.373 vluchtelingen, 2016: 2.462 vluchtelingen)

In 2018 zijn...

  • 1.050 aanvragen voor begeleiding gehonoreerd
  • 905 studenten gestart met een studie
  • 191 vluchtelingen afgestudeerd
  • 254 vluchtelingen gestart met een baan
  • 4 ondernemers gestart met hun zaak
  • 21 bedreigde wetenschappers geplaatst in een veilige werkomgeving
     


Bekijk hier
 het activiteitenoverzicht 2018 (PDF bestand).

Nog meer maatwerk

UAF-directeur Mardjan Seighali: 'We willen flexibeler kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving. Ons doel is en blijft een snelle en goede integratie van vluchtelingen in Nederland. Om dat te bereiken, moeten we nog meer maatwerk bieden en scherper kijken naar de route die een student doorloopt.'