‘Het sluiten van universiteiten, dat is sluiten van een discussie’

Hans-Georg van Liempd is directeur van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Sinds maart 2015 is hij lid van de adviesgroep van het Scholars at Risk programma van het UAF. Waarom is hij zo betrokken bij SAR en hoe combineert hij dat met zijn drukke baan als directeur?

Onderwijs moet vrij blijven
Van Liempd is een ervaren bestuurder in de onderwijswereld. Hij heeft zich de afgelopen jaren veel beziggehouden met de internationalisering van het hoger onderwijs. Dit deed hij bijvoorbeeld als president van de European Association for International Education (EAIE) en doet hij nu nog steeds in zijn rol als Immediate Past President van deze organisatie. Onderwijs neemt een belangrijke plaats in zijn leven in. Het is de rode draad die door Van Liempds loopbaan gaat en ook zijn vrouw werkt in het onderwijs. Van Liempd is er heilig van overtuigd dat onderwijs cruciaal is voor de ontwikkeling van mensen: ‘Het heeft zo veel invloed op hoe je wordt als mens. Daarom is het van groot belang dat wetenschap en onderwijs vrij blijft.’

Scholars at Risk is dringend nodig
Door zijn werk voor de Tilburg University en de EAIE maakte Van Liempd kennis met Scholars at Risk. Hij voelde zich meteen betrokken. Er werken veel internationale medewerkers op Tilburg University waar van Liempd nauw mee samenwerkt, dan komt de discussie over vrijheid van wetenschapsbeoefening dichtbij. Hij maakt zich zorgen: ‘De situatie van bedreigde wetenschappers wordt alleen maar erger. Het netwerk Scholars at Risk is nog meer nodig, zoals we op dit moment zien in Turkije. Het sluiten van universiteiten, dat is sluiten van een discussie over wetenschap, over waarden en over principes.’
 
Zich inzetten voor het grotere belang van vrij onderwijs voelt Van Liempd als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, zeker als medewerker van een hoger onderwijsinstelling. Zo was de keuze dan ook snel gemaakt om zich als lid van de adviesgroep van UAF-SAR in te zetten voor bedreigde wetenschappers. Van Liempd heeft een groot netwerk binnen de onderwijswereld. Dat netwerk heeft al meerdere keren geholpen om plaatsingen van wetenschappers te realiseren. ‘Het gaat uiteindelijk maar om een paar vergaderingen per jaar, waarin je meedenkt met het UAF en SAR: hoe krijgen we dit programma beter voor het voetlicht, hoe kunnen we meer plaatsingen realiseren, hoe kan UAF-SAR het netwerk van de adviesgroepleden beter benutten. Dus vooral kennis en expertise inzetten. Dat is goed te combineren met mijn reguliere werkzaamheden’, zegt Van Liempd.

Advies
Wat zou hij tegen anderen willen zeggen, die actief willen worden binnen de adviesgroep? ‘Deel je kennis en expertise, het kost niet zo veel tijd. Stel je eens voor wie je allemaal zou kunnen helpen. Stel je voor dat je geïntimideerd en ontslagen wordt vanwege een bepaald standpunt. Als je je even verplaatst in zo’n bedreigde wetenschapper, dan begrijp je hoe hard het nodig is om veilige werkplekken voor deze wetenschappers te creëren.’
 
Een uitdaging
Volgens Van Liempd is het programma Scholars at Risk nog onvoldoende bekend binnen de onderwijswereld, waardoor het een uitdaging is om meer plaatsingen te realiseren. Hier zijn verschillende redenen voor. Veel academici zijn niet zo bezig met deze problematiek. Dit is niet uit onwil of gebrek aan empathie. De oorzaak ligt wellicht eerder aan de prestatiedruk binnen de wetenschap. Dat is jammer, vindt Van Liempd. Hij is van mening dat we dat beeld moeten keren door meer publiciteit te genereren. Een andere moeilijkheidsfactor zijn de matches. Instellingen in Nederland werven nieuwe medewerkers in het buitenland, de concurrentie is groot. Bedreigde wetenschappers hebben een hoog niveau, maar door deze situatie concurreren ze met veel meer wetenschappers. Door publicatieverboden staan zij overigens soms ook nog eens 1-0 achter op collega’s, die niet uit een bedreigde situatie komen. Dat zij soms minder publicaties op hun naam hebben staan, heeft niets met hun academische kwaliteit te maken.
 
Kom de adviesgroep versterken!
Al met al een uitdaging, die om actie vraagt. Van Liempd blikt ook wat somber vooruit en verwacht dat ‘SAR nog heel lang, heel erg nodig zal zijn’. Daarom op deze plek ook een oproep om lid te worden van de adviesgroep en u in te zetten voor SAR. Met een klein beetje tijd en de inzet van uw kennis en expertise kunt u een groot verschil maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bodil Stelwagen van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF via 030 2520835 of b.stelwagen@uaf.nl.