Peter Baehr Prijs

For English: see below.

Met de Peter Baehr Prijs biedt het UAF vluchtelingen de kans om te promoveren op het terrein van mensenrechten, het vluchtelingenvraagstuk en buitenlands beleid.

Tienduizend euro voor beste onderzoeksvoorstel

Vluchtelingen die willen promoveren aan een Nederlandse universiteit of een plan hebben voor een wetenschappelijke publicatie, kunnen vóór 16 oktober 2017 een voorstel indienen bij het UAF. De beste inzending wordt beloond met de Peter Baehr Prijs, een bedrag van €10.000. Met deze prijs stimuleert het UAF onderzoek op het terrein van mensenrechten, het vluchtelingenvraagstuk en buitenlands beleid.  
Het prijzengeld is bedoeld om promotieonderzoek voor te bereiden of een promotieplek aan een erkende wetenschappelijke instelling te verwerven. Sinds 2016 zijn de criteria voor toekenning van de prijs verruimd. Naast promotievoorstellen kunnen ook plannen voor een wetenschappelijke publicatie worden ingediend. Aanmelding staat open voor alle eerste- en tweedegeneratie vluchtelingen in Nederland.
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF reikt de Prijs jaarlijks uit en maakt de winnaar in december bekend.

Klik hier voor het aanmeldformulier. (Word)
Lees hier het reglement. (pdf)

English:

Ten thousand euro for best research proposal

Refugees who want to graduate from a Dutch university or have a plan for a scientific publication may submit a proposal to the UAF before 16 October 2017. The best proposal is rewarded with the Peter Baehr Prize, an amount of €10,000. This price stimulates research in the field of human rights, refugee issues and foreign policy. The prize money is intended to prepare doctoral research or to acquire a doctoral position at a recognized scientific institution. Since 2016, the criteria for awarding the prize have been expanded. In addition to doctoral proposals, plans for a scientific publication can also be submitted. Participation is open to all first and second generation refugees in the Netherlands.
The Foundation for Refugee Students UAF will announce the winner in December.

Click here for the application form. (Word)
Click here for regulations. (Pdf)

Winnaar 2016: Oshank Hashemi over levensomstandigheden van ‘gastarbeiders’ in Poetins Rusland
Oshank Hashemi won de Peter Baehr Prijs met zijn onderzoeksvoorstel voor een promotieonderzoek naar de levensomstandigheden van ‘gastarbeiders’ in Poetins Rusland. Hij richt zich vooral op de manier waarop gastarbeiders geportretteerd zijn in documentaires die in het Poetin-tijdperk zijn gemaakt.

Winnaar Oshank Hashemi: 'Van de Peter Baehr Prijs heb ik een peer-reviewed artikel geschreven dat in november van dit jaar wordt gepubliceerd in het tijdschrift Russian Literature. Daarnaast gebruik deze prijs om nog een artikel te publiceren dat over het onderwerp van mijn promotievoorstel gaat.'

In 2015 is de Peter Baer Prijs niet uitgereikt omdat er te weinig inzendingen waren. In 2016 zijn de criteria verruimd.

Winnaar 2014: Shahin Nasiri over vrijheid bij stateloosheid
Student Wijsbegeerte Shahin Nasiri heeft de prijs benut om filosofische kritieken op universele en abstracte waarden (zoals vrijheidsbegrip en mensenrechten) te onderbouwen met veldonderzoek onder vluchtelingen. Nasiri: ‘Wat gebeurt er als vrijheid niet vanzelfsprekend is, omdat je moet vluchten of stateloos bent? Hoe ervaar je vrijheid dan? Dat wil ik onderzoeken.'

Winnaar 2013: Ali Honari over social media bij protestbewegingen
Ali Honari, onderzoeker en docent aan de VU Amsterdam en afkomstig uit Iran, heeft de Peter Baehr Prijs 2013 gewonnen met zijn onderzoeksvoorstel over de rol van internet en social media in protestbewegingen in het Midden-Oosten.

Winnaar 2012: Yasmin Alhafaji over culturele rechten en gezondheidsrecht
Oud-UAF-student en docent aan de Hogeschool Leiden Yasmin Alhafaji won de eerste Peter Baehr Prijs. Zij gebruikte de beurs van €10.000 voor het schrijven van een proefschrift over een thema op het snijvlak tussen culturele rechten en het gezondheidsrecht.

Kees Bleichrodt Award

Elk jaar reikt het UAF een Award uit aan een vluchtelingstudent die een buitengewone prestatie heeft geleverd tijdens zijn of haar opleiding. 

Winnaar 2016: Kurdvin Rasool
Kurdvin is in 1997 gevlucht uit Irak en rondde in Nederland de master International Humanitarian Action (NOHA) af. Hij is benoemd tot ambassadeur van de opleiding en zet zich in om de opleiding meer bekendheid te geven. In het kader van een stage bij UNHCR heeft hij tijdens zijn studie enkele maanden doorgebracht in een vluchtelingenkamp. >> Kurdvin stelt zichzelf voor in deze film

Winnaar 2015: Firas Al Khoury
Firas Al Khoury vluchtte uit Irak en volgde de assessmentprodecure voor artsen met steun van het UAF. Hij heeft de Vereniging voor Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA) opgericht en is zeer actief als ambassadeur van het UAF. De jury noemde hem een terechte winnaar, omdat hij op alle fronten hard heeft gestudeerd. >> Bekijk de film waarin Firas zich voorstelt

Winnaar 2014: Erna Suman
De eerste Kees Bleichrodt Award is in 2014 uitgereikt aan Erna Suman. Erna uit Servië studeerde in 2014 cum laude af aan de opleiding Rechten van de Erasmus Universiteit. Al tijdens haar stage bij de Rechtbank Amsterdam kreeg zij een baan als buitengriffier aangeboden. De jury roemde Erna’s sterke focus op haar studie tijdens haar langdurige en moeizame asielprocedure. >> Maak kennis met Erna

Peter Baehr Prijs

De Peter Baehr Prijs werd in het leven geroepen door hoogleraar Meindert Fennema en is vernoemd naar professor Peter Baehr (1935 – 2010), voorvechter van mensenrechten en oud-voorzitter van het UAF.

‘Het UAF voorkomt menselijke, intellectuele en culturele kapitaalvernietiging. Dit is mijn manier om ze daarbij te helpen.' >> Lees een interview met Meindert Fennema

Neem voor meer informatie contact op met het UAF via peterbaehrprijs@uaf.nl of 030-252 08 35.Neem voor meer informatie contact op met het UAF via peterbaehrprijs@uaf.nl of 030-252 08 35.

Kees Bleichrodt

Kees Bleichrodt was van 1989 tot aan zijn dood in 2012 directeur van het UAF. De Kees Bleichrodt Award is ingesteld om hem te gedenken en staat symbool voor het talent en doorzettingsvermogen van vluchtelingstudenten.

Lees meer