Belangenbehartiging

Het UAF treedt op als belangenbehartiger van hoog opgeleide vluchtelingen in Nederland. Wij werken samen met onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en overheden aan het vergroten van studiesucces en kansen op de arbeidsmarkt voor vluchtelingen. Ook mengen wij ons nadrukkelijk in het maatschappelijke debat en zoeken wij gericht de publiciteit op.

Actieplan 'Nieuw talent voor Nederland'

Het UAF pleit voor een nationaal actieplan om vluchtelingen beter toegang te geven tot hoger onderwijs. Albert de Voogd van het UAF legt op Radio 1 uit waarom dat nodig is.

Download het Nationaal Actieplan 'Nieuw talent voor Nederland'

'Heel dankbaar'

Van Kabul naar Het Gooi, met veel tussenstations. Met overtuiging en uitstekende resultaten studeert de Afghaanse Ilaha Muhseni (19) nu rechten aan de Vrije Universiteit. 'Ik ben het UAF heel dankbaar voor de steun bij mijn studie.' Lees haar verhaal >