Begeleiding en advies

Het UAF adviseert en begeleidt vluchtelingen op hun weg naar een diploma en een duurzame plek op de arbeidsmarkt. We werken vraaggericht en bieden zoveel mogelijk maatwerk op basis van de kennis en kwaliteiten die de vluchteling al heeft. Zo bieden we precies wat nodig is om talent tot bloei te laten komen of een loopbaan te kunnen voortzetten. Onze middelen zijn beperkt en we kunnen niet elke aanvraag honoreren, maar samen met onze partners in het onderwijs en het bedrijfsleven bieden we zoveel mogelijk nieuwkomers een kans.

Dit zijn de soorten modules die het UAF aanbiedt:

  • Mentoring (zie ook: Word mentor!)
  • (Vak)taal
  • Studievoorbereiding
  • Studie
  • Leren en werken tegelijk
  • Op weg naar werk
  • Medische assessments

Na afloop van elke module bekijkt de trajectbegeleider met de cliënt of verdere begeleiding van het UAF nodig is. 

Wat doet het UAF met het mbo?

Van oudsher ondersteunt het UAF hoogopgeleide vluchtelingen. Dit komt omdat onze organisatie door universiteiten is opgericht. Het UAF ziet echter dat het mbo voor veel vluchtelingen (middelbaar én hoogopgeleid) een kansrijke route is op weg naar werk. Daarom biedt het UAF sinds april 2017 een aantal diensten aan in het mbo voor de vluchtelingen die in staat zijn op mbo-niveau 3 of 4 een diploma te behalen of op dat niveau uit te stromen naar werk. De activiteiten die het UAF daarvoor heeft opgericht staan vermeld op de mbo-pagina.

 

Whitepaper 'Een kwestie van veerkracht'

Bent u studieadviseur, decaan, hulpverlener of op een andere manier betrokken bij hoger opgeleide vluchtelingen?

Lees dan de whitepaper Een kwestie van veerkacht. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF begeleidt al sinds 1948 vluchtelingen bij een studie in Nederland. Door de jarenlange ervaring met vluchtelingstudenten heeft het UAF een goed beeld van de zaken waar zij tegen aanlopen.

Vluchtelingstudenten zijn talentvolle doorzetters die zich niet door moeilijke omstandigheden laten tegenhouden. Studeren is vaak de eerste stap naar autonomie en participatie in onze samenleving. Met enige materiële steun en een coach die de weg wijst kunnen ze hun kracht hervinden.

Download de whitepaper

Interview met Emine, studentenbegeleider

 Emine Igdi is studentenbegeleider bij het UAF: ‘De studenten die wij begeleiden zijn vaak ouder en ze hebben meer meegemaakt’, legt Igdi uit. ‘Ze vallen daarom soms buiten de groep, de taal is soms nog een obstakel, de studiecultuur is anders. Maar de studenten zijn niet zielig. We proberen vooral een paar van de extra obstakels weg te nemen die vluchtelingen tijdens hun studie tegenkomen.'

‘Jaarlijks vieren we een groot afstudeerfeest. Dat is het hoogtepunt van het jaar, dan zie ik al mijn studenten trots met hun diploma. Dáár doe ik het voor.’

Lees een interview met UAF-studentenbegeleider Emine Igdi

 

Word mentor!

Rachel Moolenaar: 'Mentoring door vrijwilligers vormt een waardevolle aanvulling op de professionele begeleiding die het UAF biedt. Op basis van de hulpvraag van de nieuwkomer zoeken wij een goede 'match', als het kan in dezelfde woonplaats of op dezelfde faculteit.'

De mentor en de mentee trekken ten minste een half jaar samen op. Mentoring draagt bijvoorbeeld bij aan: spreekvaardigheid, wegwijs worden op de onderwijsinstelling, een professioneel netwerk opbouwen, toetsen voorbereiden voor een medisch assessment.

Rachel: 'Het is mooi om te zien dat studenten niet alleen leren van hun mentor, maar dat mentoren ook geïnspireerd raken door de verhalen van onze studenten.  Zo is het traject verrijkend voor beide partijen.'