Wat doet het UAF?

Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten.

Bekijk de video waarin Fresetha vertelt hoe zij met steun van het UAF aan haar nieuwe toekomst werkt:

Accepteer marketing-cookies om deze video te kunnen bekijken.


Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland, opgericht in 1948.

 

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Wat doet het UAF met het MBO?

Van oudsher ondersteunt het UAF hoogopgeleide vluchtelingen. Dit komt omdat onze organisatie door universiteiten is opgericht. Het UAF ziet echter dat het mbo voor veel vluchtelingen (middelbaar én hoogopgeleid) een kansrijke route is op weg naar werk. Daarom biedt het UAF sinds april 2017 een aantal diensten aan in het mbo voor de vluchtelingen die in staat zijn op mbo-niveau 3 of 4 een diploma te behalen of op dat niveau uit te stromen naar werk. De activiteiten die het UAF daarvoor heeft opgericht staan vermeldt op de mbo-pagina.

De route van een vluchtelingstudent

Welk pad bewandelt een vluchtelingstudent en welke knelpunten komt hij of zij tegen? >> Bekijk de leerweg van de (fictieve) vluchtelingstudent Yousef Modali