Veelgestelde vragen

Wat is de UAF-actie 'Lever een vrije dag in voor een vluchtelingstudent’?

Met de UAF-actie 'Lever een vrije dag in voor een vluchtelingstudent’ kunnen medewerkers van een organisatie (bovenwettelijke) vrije dagen doneren. Dagen die bijvoorbeeld zijn opgespaard. De gedoneerde vrije dagen worden omgezet in giften en leningen voor vluchtelingen zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Deze bijdrage is uitsluitend bestemd voor collegegeld, taalcursussen, boeken, computer, reiskosten en andere studiekosten. Naast financiële steun adviseert het UAF vluchtelingen over hun studiekeuze en begeleidt hen tijdens hun studie. Om de kans op een baan te vergroten helpt het UAF de afgestudeerden op weg naar een passende baan. En de bijdrage wordt op verantwoorde wijze besteed, het UAF is immers in het bezit van het CBF-Keurmerk.

Met de UAF-actie 'Lever een vrije dag in voor een vluchtelingstudent’ tonen werkgever en medewerker samen maatschappelijke betrokkenheid. Deze steun betekent een wereld van verschil voor een vluchteling!

Hoe werkt het doneren van dagen aan een vluchtelingstudent?

 

Medewerkers die deel willen nemen vullen een formulier in dat de werkgever beschikbaar stelt via het HR-systeem of via intranet. De medewerker doet hiermee afstand van het verlof.

De administratie of HR-afdeling verwerkt de aanvraag. De werkgever maakt de waarde van de vrije dag vervolgens over aan het UAF.  
Welke organisaties/bedrijven kunnen deelnemen?
Of het nu gaat om een hogeschool, een supermarktketen, een universiteit of de bloemist op de hoek, iedere organisatie met medewerkers in dienst kan meedoen. Aangezien alleen bovenwettelijke vrije dagen kunnen worden ingezet voor deze actie, is de enige voorwaarde dat de werkgever meer verlofuren dan wettelijk verplicht verstrekt.
Wat is het minimum aantal uren dat gedoneerd kan worden?
Dat is minimaal een halve dag, oftewel vier uur.
Wat doet het UAF met de donatie middels de UAF-actie 'Lever een vrije dag in voor een vluchtelingstudent’?
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland. Wij begeleiden vluchtelingen bij het leren van de Nederlandse taal, studie en het vinden van een passende baan. Dit is belangrijk, want onderwijs en werk zijn de sleutel tot succesvolle integratie. Lees hier meer over op 'wat doet het UAF'. 
Wat levert een gedoneerde vrije dag op?
De waarde van een vrije dag is gemiddeld € 80,- (bron: CBS).
Wat moet een organisatie doen om deel te nemen?
Het doneren van vrije dagen is eenvoudig uitvoerbaar en kan via het HR-systeem van de organisatie verlopen. Medewerkers kunnen hiervoor een formulier invullen. Om de actie binnen de organisatie te promoten kan gebruik gemaakt worden van materialen die het UAF ter beschikking stelt. Daarnaast zal het UAF deelnemende organisaties adviseren over de praktische uitvoering en de promotie van de actie.
Is deelname eenmalig of voor langere termijn?
Iedere organisatie kan zelf bepalen hoe de samenwerking wordt ingestoken. Het kan een eenmalige actie zijn maar natuurlijk ook een jaarlijks terugkerend onderdeel van het MVO-beleid. Ook kan gekozen worden voor de optie dat medewerkers gedurende het hele jaar vrije dagen kunnen doneren, of dat deze mogelijkheid alleen in een specifieke (actie)periode wordt aangeboden. 

Voor het UAF is het uiteraard belangrijk om continuïteit in inkomsten te bewerkstelligen. Zeker met het oog op de in 2015 toegenomen vluchtelingenstroom die voor een aanzienlijke toename van het aantal aanmeldingen bij het UAF zorgt. Met een jaarlijks terugkerende actie kunnen wij meer vluchtelingen de kans bieden om te gaan studeren.
Hoe kunnen medewerkers geënthousiasmeerd worden voor deelname?
Het UAF biedt materialen aan om de actie te promoten. Denk hierbij aan flyers, posters, standaardteksten en beeldmateriaal. Tevens zijn er natuurlijk vele digitale mogelijkheden om medewerkers bij de actie te betrekken, zoals e-mail en intranetberichten en oproepen via eigen social media (indien beschikbaar). Op bedrijfsevenementen kan aandacht worden besteed aan de situatie rondom vluchtelingen en opgeroepen worden om vrije dagen te doneren aan het UAF.
Meer informatie over het UAF?

Volg het UAF op:

Twitter
Facebook
LinkedIn

Interesse?

U kunt een informatieve flyer en praktische handleiding met aanvullende informatie over de UAF-actie 'Lever een vrije dag in voor een vluchtelingstudent’ bij Wendy Heezen opvragen. We lichten deze graag toe in een persoonlijk gesprek waarin we u ook graag voorzien van praktische tips om de actie optimaal te implementeren in de organisatie. 


Neem hiervoor - of voor overige vragen over de actie - contact op met Wendy Heezen, telefoon 030 – 204 15 89 (direct), 030 – 252 08 35 (algemeen) of w.heezen@uaf.nl