Lever een vrije dag in voor een vluchtelingstudent

Maak een wereld van ​verschil


Wilt u maatschappelijke betrokkenheid tonen? Dan hebben wij een interessant aanbod. Veel medewerkers houden bovenwettelijke vrije dagen over. Werknemers kunnen deze dagen omzetten in een donatie aan het UAF. Het UAF kan hiermee hoogopgeleide vluchtelingen ondersteunen bij het leren van de taal, studie en het vinden van een baan. Het doneren van vrije dagen is eenvoudig uitvoerbaar en biedt een aantrekkelijke aanvulling op uw MVO-beleid. 

En voor een vluchtelingstudent, betekent het een wereld van verschil!

Mohamad (foto): 'Dankzij mijn begeleider bij het UAF heb ik moed weten te houden.' Lees zijn verhaal.

Dit doet het UAF met uw donatie

Het UAF biedt financiële steun en begeleiding aan vluchtelingstudenten. We ondersteunen hen bij het leren van de taal, hun studie en het vinden van een passende baan. Klik hier om meer te weten te komen over onze resultaten.

Interesse?

De voordelen voor uw organisatie

  • U toont uw maatschappelijke betrokkenheid. 
  • En daardoor creëert u een goed gevoel bij uw medewerkers.
  • Gemakkelijk en snel uitvoerbaar. 
  • Het heeft positieve nieuwswaarde.

Hoe werkt het?

Het is snel en eenvoudig geregeld. Om verlofdagen te doneren vult de medewerker een formulier in om afstand te doen van de verlofdag. De financiële waarde van de vrije dag kan dan belastingvrij worden geschonken aan het UAF. Raadpleeg uw belastingadviseur en klik hier voor meer informatie.

Voorwaarden voor deelname

  • U heeft medewerkers in dienst.
  • De actie geldt alleen voor zogenaamde bovenwettelijke vrije dagen.

Dit doet het UAF

Siham moest het land uit, weg van het oorlogsgeweld, voordat er van haarzelf en haar gouden toekomst niets meer over was. Haar vader had het heel haar leven al gezegd: 'Je beste wapen is je opleiding.’ 

Lees het verhaal van Siham

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen actie 'Lever een vrije dag in voor een vluchteling'. 

Universiteit Twente ging u voor

Eind 2015 heeft een medewerker van de Universiteit Twente (UT) het initiatief genomen om bovenwettelijke vakantiedagen in te leveren. Via interne communicatiekanalen zijn de medewerkers op de hoogte gebracht van de actie ‘Geef een dag voor een vluchteling’. Ruim 440 medewerkers doneerden aan Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Dit resulteerde in een donatie van € 80.000,- voor het UAF! Een fantastisch bedrag waar we veel vluchtelingstudenten mee kunnen ondersteunen. Het UAF is de UT dankbaar voor haar betrokkenheid bij vluchtelingstudenten.