'Het UAF nam veel zorgen van me over'

De Irakese Nada Al-Rubaiee kreeg bij haar aankomst in Nederland te horen dat ze te veeleisend zou zijn. Met een flinke dosis doorzettingsvermogen en wat hulp van het UAF haalt ze haar master farmacie, duikt ze het bedrijfsleven in en schopt ze het tot Etnische zakenvrouw Nederland 2015.

5


De nu 36-jarige Nada Al-Rubaiee groeide op in het Syrische Damascus als dochter van een huisvrouw en een journalist. Het was het werk van haar vader dat het gezin in 1996 in gevaar bracht: ‘Mijn vader werd opgepakt om politieke teksten die hij had geschreven. Door bemiddeling van de Verenigde Naties werd hij vrijgelaten en konden wij naar Nederland.’
Al-Rubaiee verwacht in Nederland door te kunnen stromen naar het vwo, aangezien ze een vergelijkbare opleiding in Damascus volgde, maar dat gaat niet door. ‘De middelbare scholen waar ik me aanmeldde, hadden slechte ervaringen met allochtonen en vluchtelingen en vonden mij te veeleisend. Zij raadden mij doorstuderen af. Ik moest maar proberen of ik via een mbo-opleiding kapster kon worden.’

Waarmaken van ambities
Haar broer en zus krijgen op dat moment begeleiding van het UAF en raden haar aan hetzelfde te doen. Een goede keus: ‘Mijn studentenbegeleider wees mij op een versneld taaltraject. Zo leerde ik binnen een half jaar de Nederlandse taal en kon ik het vwo binnen een jaar afronden.’ Al-Rubaiee is dan nog maar net begonnen aan het waarmaken van haar ambities. Ze haalt een bachelor biofarmaceutische wetenschappen aan de universiteit Leiden en doet vervolgens een master farmacie aan de universiteit van Utrecht. Als ze die heeft afgerond, gaat ze aan het werk en volgt ze verschillende postmasteropleidingen om zich te specialiseren. Sinds 2012 is ze mede-eigenaar van drie Mediq Apotheken in Rotterdam en directeur-eigenaar van NadaFarm B.V..

Als ze eind vorig jaar tot Etnische zakenvrouw Nederland 2015 wordt uitgeroepen, is het UAF één van de eerste organisaties waar ze aan moet denken: ‘Het was niet altijd makkelijk en het UAF heeft me altijd gesteund tijdens mijn studies. Ik had geen idee dat er vergoedingen bestonden voor je studie. Het UAF heeft daarin veel zorgen van me overgenomen. Ik had zo meer rust en focus voor de dingen waar ik me mee bezig wilde houden. Ze is blij dat Mediq Apotheken onlangs een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met het UAF: ‘Studeren gaat niet alleen om diploma’s halen en een goede baan vinden, het gaat ook om iets doen voor de samenleving.’ 

Geloof in jezelf
De hulp van haar studentenbegeleider vergeet ze nooit meer. ‘Ik ben slecht in het onthouden van namen en nummers, maar zijn naam draag ik nog altijd bij mij. Hij heeft als mens veel voor mij gedaan. Zijn vriendelijkheid en manier van communiceren zijn mij altijd bijgebleven. Hij was degene die altijd tegen me zei: ‘Geef nooit op en geloof in jezelf.’’ 
Ook haar vader speelde een grote rol tijdens haar studie. Samen met hem maakte ze de moeilijke keuze om niet net zoals haar vader schrijver te worden, maar een ‘praktische opleiding’ te kiezen om haar brood mee te verdienen. ‘Op die manier zou mijn mening geen invloed hebben op mijn brood. Ik wilde niet in  dezelfde situatie terechtkomen als mijn vader.’

Liefde
Toch blijft ze ook schrijven. In Syrië publiceert ze in Arabische tijdschriften en inmiddels is ze ook in Nederland gevraagd om een column te verzorgen in een farmaceutisch weekblad: ‘Ik ben de eerste allochtone apotheker die een column heeft, en dat blad bestaat al zo’n honderdvijftig jaar. Daar ben ik best trots op.’ 
De jury van de Etnische Zakenvrouw Award noemt Al-Rubaiee ‘een gepassioneerd apotheker die zich inzet voor het bedienen van patiënten en zorginstellingen om zo iedereen de beste zorg te bieden’. Al-Rubaiee ziet zichzelf niet alleen als ‘een apotheker die recepten nakijkt’, maar ook als iemand die iets doet voor de maatschappij. ‘Als ik iets doe, doe ik het goed, met liefde.’ Zo houdt ze sinds vorig jaar een spreekuur voor Syrische vluchtelingen die vragen hebben over de zorg in Nederland. ‘Wij leggen hen alles uit over zorgverzekeringen en medicijnen. Door de samenwerking met Vluchtelingenwerk krijg ik veel vragen over medische opleidingen van Syrische vluchtelingen die in Syrië apotheker waren. Die kan ik dan weer doorsturen naar het UAF. Het gaat mij in mijn werk niet alleen om het financiële aspect, maar ook wat je doet voor anderen.’ 

Spotlights
Al-Rubaiee is blij dat er met haar prijs ook aandacht is voor succesvolle allochtone vrouwen: ‘De participatie van vrouwen wereldwijd op de arbeidsmarkt is nog steeds veel te laag. Het is goed dat we een keer in de spotlights worden gezet en dat er een keer een ander beeld getoond wordt dan dat geijkte beeld van die vrouw met een hoofddoek die alleen maar voor de kinderen zorgt.’