<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> Scholars at Risk - UAF

Scholars at Risk beschermt bedreigde wetenschappers

Wereldwijd worden wetenschappers met de dood bedreigd vanwege hun ideeën, onderzoek en maatschappelijke positie. Zij stellen kritische vragen. Dat kan bedreigend zijn voor autoriteiten of groeperingen die hun macht ontlenen aan het beheersen van informatie en van wat mensen denken.

De bescherming van deze wetenschappers en het principe van academische vrijheid is belangrijk. Simpelweg omdat het recht van ieder mens om te denken, vragen te stellen en ideeën uit te wisselen, de basis is voor wetenschap en een vrije en welvarende samenleving.

De bescherming van deze wetenschappers en het principe van academische vrijheid is belangrijk.

In nauwe samenwerking met hoger onderwijsinstellingen in Nederland en België biedt het UAF Scholars at Risk (SAR) programma bedreigde wetenschappers  de mogelijkheid om (tijdelijk) hun werk of studie voort te zetten in een veilige omgeving. Als de situatie in het land van herkomst veilig is, keren de wetenschappers weer terug. Is terugkeer geen optie, dan zoekt het UAF samen met de wetenschappers naar alternatieve mogelijkheden om het werk in het buitenland voort te zetten.

Scholars at Risk

Scholars at Risk is een internationaal netwerk van 440 hoger onderwijsinstellingen in 40 landen. SAR zet zich in voor de bescherming en ondersteuning van bedreigde wetenschappers. Het UAF  lanceerde in 2009 het Nederlandse en Belgische programma van SAR en werkt nauw samen met het internationale SAR netwerk.

InSPIREurope

Tien Europese partnerorganisaties hebben een ambitieus nieuw initiatief gelanceerd ter ondersteuning van wetenschappers in gevaar. Het initiatief, genaamd InSPIREurope, wordt gefinancierd door de Marie Skłodowska-Curie-acties van de Europese Commissie en aangestuurd door Scholars at Risk Europe aan de Maynooth University in Ierland. Met InSPIREurope wordt een gecoördineerde, sectoroverschrijdende en Europawijde alliantie opgezet voor wetenschappers in gevaar. Lees meer over dit initiatief hier.