<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> Investeer in werk - UAF

Veel gevluchte professionals hebben in de beginperiode in Nederland moeite met het vinden van een passende werkplek. Vluchtelingen die geen opleiding en baan op het spoor komen, verzanden vaak in tijdelijke baantjes.

Ze werken onder hun niveau en voelen zich betekenisloos, terwijl hun unieke kwaliteiten onbenut blijven. Help ons daarom nóg meer gemotiveerde studenten en professionals te ondersteunen. Dat is goed voor iedereen.

Tegelijkertijd hebben steeds meer werkgevers moeite om vacatures in te vullen en talent aan zich te binden. Het UAF is gespecialiseerd in de begeleiding van middelbaar en hoger opgeleide vluchtelingen en hun (toekomstige) werkgevers. We zorgen ervoor dat de instroom van vluchtelingtalent soepel verloopt.

Bied leerwerk trajecten

Veel vluchtelingen volgden in het land van herkomst een opleiding of oefenden een beroep uit. Voor deze groep is het combineren van leren en werken de ideale manier om hun loopbaan voort te zetten. Al opgebouwde kennis en ervaring kan meteen ingezet worden terwijl gelijktijdig aanvullende scholing wordt geboden. Bovendien wordt zo eerder economische zelfstandigheid bereikt. Met een aantal werkgevers heeft het UAF speciale leerwerktrajecten ontwikkeld, zowel op mbo- als hbo-niveau, waarbij het UAF de vluchtelingen en de werkgevers begeleidt om hier een succes van te maken.

Bied structurele instroom

Structureel kansen creëren voor groepen talentvolle vluchtelingen is voor steeds meer werkgevers een vast onderdeel van het MVO- of diversiteitsbeleid. Vaak hebben zij ook een structurele behoefte aan hoger opgeleid personeel. Het UAF geeft advies over hoe de structurele instroom van nieuwkomers binnen uw organisatie kan worden vormgegeven en begeleidt u en uw leidinggevenden hierbij.

Bied een trainee programma

Met diverse werkgevers heeft het UAF speciale trainee-programma’s ontwikkeld voor vluchtelingen. Hierdoor krijgen zowel vluchtelingen als de organisatie de kans het aanwezig potentieel te herkennen en te ontwikkelen en heeft de organisatie de ruimte om de juiste werkplek te vinden voor de trainees. Ook hierbij kunt u een beroep doen op de ervaring en deskundigheid van het UAF.

Bied diensten kosteloos of met korting aan

Het UAF streeft ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo blijft er meer geld over voor ons werk. U kunt ons helpen door kosteloos (of met korting) diensten aan te bieden, zoals taaladvies, ontwikkelen van wervingscampagnes, drukwerk, vormgeving en opmaak.

Meer informatie en advies

Het UAF ondersteunt werkgevers vanuit haar ervaring en deskundigheid op diverse manieren bij de instroom van grotere groepen gevluchte professionals (bijvoorbeeld technici, docenten of verpleegkundigen), zodat deze succesvol verloopt. Hierover maken we graag maatwerkafspraken in combinatie met financiële ondersteuning. Neem contact op met Stannie.

Stannie Maessen

Wat vluchtelingen meebrengen

Veel vluchtelingen brengen een flinke dosis levenservaring en talenten met zich mee zoals doorzettingsvermogen, ondernemingszin en daadkracht. Bovendien zijn ze vrijwel altijd meertalig. Eigenschappen die in het kader van diversiteit waardevol kunnen zijn voor uw bedrijf of organisatie. Nú investeren in menselijk kapitaal betekent op termijn een hogere social return on investment. Dankzij uw betrokkenheid kunnen deze ambitieuze vluchtelingen doen wat ze het liefst willen: een zelfstandig bestaan opbouwen én een bijdrage leveren aan de samenleving.

Case
Gemeente Wageningen

Een eerlijke kans en erkende kwaliteiten

Bekijk de case
Case
Accenture

Samen met bedrijven hebben wij een evenement georganiseerd waarbij vluchtelingen en bedrijven elkaar leren kennen.

Bekijk de case