Strategie 2020 en meerjarenbeleidsplan

'Strategie 2020' geeft aan waar het UAF in 2020 wil staan, geeft gestalte aan de verbinding met de omgeving en biedt richting en focus in het werk van het UAF.  Om de doelstellingen op efficiënte wijze te bereiken, is deze strategie vertaald in het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

Nationaal actieplan 'Nieuw talent voor Nederland'

Het UAF pleit voor een nationaal actieplan om vluchtelingen beter toegang te geven tot hoger onderwijs. Albert de Voogd van het UAF legt op Radio 1 uit waarom dat nodig is.

Download het Nationaal Actieplan 'Nieuw talent voor Nederland'

Nieuw Talent benutten op de arbeidsmarkt

Kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder afgestudeerde vluchtelingen, krijgen moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt.
Hiervoor zijn op korte termijn maatregelen nodig. Nú investeren in het menselijk kapitaal van afgestudeerde vluchtelingen betekent op termijn een hogere ‘return on investment’. In het >> actieplan 'Nieuw talent benutten voor de arbeidsmarkt' omschrijven we de stappen die we met elkaar moeten zetten om vluchtelingen een kans te bieden.

De route van een vluchtelingstudent

Voor de pers

Voor mediaverzoeken kunt u contact opnemen met:

Jasper Vink 
Press Officer/Persvoorlichter

Telefoon: 030 - 204 15 81 (for press only)
Mobiel: 06 - 36 09 36 07 (for press only)

E-mail: j.vink@uaf.nl

Ben je geen journalist? Bel dan met het algemene nummer van het UAF: (030) 2520835.

NL: Ben je een vluchteling? Klik hier voor de support scan. 
EN: 
Are you a refugee? Click here for the support scan. Een kwestie van veerkracht

Dit coachingsboek is een handreiking van het UAF aan studieadviseurs, decanen, hulpverleners en anderen die met hoger opgeleide vluchtelingen werken.

Lees meer informatie en bestel uw gratis exemplaar