Brainportregio benut potentieel hoogopgeleide vluchtelingen

Brainportregio benut potentieel hoogopgeleide vluchtelingen

Foto: Fontys Hogescholen

Woensdag 12 september was de eerste lesdag van een groep vluchtelingen die als technici aan de slag willen. Geheel in stijl lieten zij Charlie, een Nao-robot, zorgen voor het welkomstwoord. In de komende maanden bereiden de deelnemers zich voor op een tweejarig technisch AD-traject (Associate Degree). Dit pilotproject ‘Leren en Werken’ is een initiatief van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Fontys Educatief Centrum en technische bedrijven in de Brainport Regio. Werkgevers tonen grote belangstelling voor het potentieel van de techneuten.

Aan het project doen twintig vluchtelingen met een verblijfsstatus mee. Eén van hen is Rayed Khabour: ‘Ik vind dit een bijzondere groep. Sommigen hebben al veel ervaring, anderen minder. Zo kunnen we ook van elkaar leren, niet alleen van docenten.’ De meeste deelnemers deden in het land van herkomst ervaring op in de werktuigbouw, in de elektrotechniek of met installatiewerkzaamheden. Sommige volgden onderwijs en droomden van een technisch beroep. Omdat zij moesten vluchten kwam hun opleiding of loopbaan ineens tot stilstand.

In de komende twintig weken gaan de deelnemers onder andere aan de slag met hbo-studievaardigheden. Verder oriënteren zij zich op de technieksector en bereiden zij zich voor op een toekomstige werkplek. In het kader van loopbaanoriëntatie maken zij kennis met technische bedrijven in de regio.

Leren en werken tegelijk
De deelnemers die het voortraject ’Leren en Werken’ succesvol afronden, volgen daarna een AD-traject. Ze gaan aan de slag bij een werkgever en volgen daarnaast lessen bij Fontys Hogescholen. Afhankelijk van hun ervaring en mogelijkheden kunnen ze bijvoorbeeld kiezen uit de volgende AD-trajecten: Elektrotechniek, Engineering, Werktuigbouwkunde of Technische Bedrijfskunde. Een AD-traject duurt ongeveer twee jaar en resulteert in een erkend diploma.

Bijeenkomst voor werkgevers
Op 31 oktober organiseren het UAF en Fontys Hogescholen een informatie- en kennismakingsbijeenkomst voor werkgevers, waarbij de deelnemers aan het project zich presenteren. Diverse bedrijven in de Brainport Regio waaronder NS en Philips hebben al interesse getoond in het project en overwegen de techneuten een werkplek te bieden. De bedrijven zien de vraag naar gekwalificeerde technici sterk toenemen in de komende jaren. Dit initiatief biedt hen de mogelijkheid om met toekomstige werknemers in contact te komen.

Over het UAF
Het UAF heeft zeventig jaar ervaring de begeleiding van hoger opgeleide vluchtelingen in diverse fasen van hun opleiding of loopbaan. Samen met werkgevers en opleidingsinstituten ontwikkelt het UAF nieuwe leerwerktrajecten in kansrijke sectoren als de techniek, de zorg en het onderwijs. Deze trajecten zijn gericht op duurzame arbeidsmarktdeelname en bieden vluchtelingen de kans om zichzelf verder te ontplooien en een economisch onafhankelijk bestaan op de bouwen. Met de steun van VSBfonds kan het UAF de komende jaren circa negen vergelijkbare leerwerktrajecten in het Hoger Onderwijs opzetten.

Ben je student en wil je mentor worden?

Ben je student en wil je vluchtelingstudenten ondersteunen bij het opbouwen van een toekomst in Nederland? Word dan mentor! Meld je hier aan.

Ben je UAF-student?

Ben je UAF-student en spreekt het idee van een mentor je aan? Klik hier voor meer informatie en meld je aan!

Help mee!

Iedere week kloppen tientallen hoogopgeleide vluchtelingen aan bij het UAF. Zij hebben alles achter zich gelaten, maar brengen hun talenten met zich mee. Deze vluchtelingen willen graag in Nederland aan de slag met hun werk of studie. Het UAF ondersteunt hen daarbij. Helpt u mee?

 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF