UAF: Maak onderwijs snel beter toegankelijk voor statushouders

UAF: Maak onderwijs snel beter toegankelijk voor statushouders

Te weinig vluchtelingen hebben toegang tot het Nederlandse onderwijs, terwijl dat essentieel is voor hun integratie. De uitkomsten van het onderzoeksrapport ‘Syriërs in Nederland’ dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag publiceerde, onderstrepen dit probleem. Slechts 5% van de statushouders van 23 jaar en ouder die mee hebben gedaan aan het onderzoek, volgt hier onderwijs. Zonder opleiding of diploma zullen zij niet aan het werk komen. Het UAF pleit voor maatregelen om de knelpunten aan te pakken.

Vrijwel alle Syriërs die tussen 2014 en 2016 naar Nederland kwamen hebben in Syrië een opleiding gevolgd. Een derde kreeg hoger middelbaar of beroepsonderwijs en een derde volgde hoger onderwijs (universitair bachelor, master en postdoctoraal onderwijs), aldus het SCP. Veel vluchtelingen hebben Syrië van de ene op de andere dag moeten verlaten en konden daarom hun opleiding niet afronden of hun diploma niet meenemen.

Aangekomen in Nederland blijkt de eigen verantwoordelijkheid voor de inburgering voor veel vluchtelingen een te grote opgave. Dit komt door gebrekkige informatie over de kwaliteit van inburgeringscursussen en onvoldoende begeleiding om een plan van aanpak te maken. Uit het SCP rapport blijkt dat ongeveer een derde niet of matig tevreden is over de gevolgde taalcursussen.  

Diplomawaardering is één van de obstakels voor vluchtelingen die in Nederland verder willen met hun studie of loopbaan. Daarnaast zijn er niet voldoende schakeltrajecten die toegang geven tot vervolgonderwijs op een passend niveau. Een ander knelpunt is dat er nog steeds gemeenten zijn die studeren met behoud van uitkering niet toestaan, zelfs niet als dit een kort schakelprogramma is dat aansluit bij een studie met studiefinanciering. Ook moeten de meeste dertigplussers die geen studiefinanciering krijgen beschikbaar zijn voor ongeschoold werk.

Het UAF roept onderwijsinstellingen en de overheid op het volgende te doen:

- Laat de taalinburgering beter aansluiten op het onderwijs, zodat iedere vluchteling de kans krijgt om een diploma te halen en te participeren op de arbeidsmarkt;

- Bekostig vanuit de overheid schakelprogramma’s die toegang geven tot een opleiding;

- Begeleid en ondersteun vluchtelingen beter bij de studievoorbereiding en tijdens de eerste studiefase;

- Initieer meer leerwerktrajecten die uitzicht bieden op een baan en laat die aansluiten op de kennis die nieuwkomers al hebben.  

Item in Nieuwsuur

In aanloop naar en tijdens UAF Live! liep een cameraploeg van Nieuwsuur mee voor een item in de uitzending van zaterdag 6 oktober. Bekijk hier de mooie beelden.

Ben je student en wil je mentor worden?

Ben je student en wil je vluchtelingstudenten ondersteunen bij het opbouwen van een toekomst in Nederland? Word dan mentor! Meld je hier aan.

Ben je UAF-student?

Ben je UAF-student en spreekt het idee van een mentor je aan? Klik hier voor meer informatie en meld je aan!

Help mee!

Iedere week kloppen tientallen hoogopgeleide vluchtelingen aan bij het UAF. Zij hebben alles achter zich gelaten, maar brengen hun talenten met zich mee. Deze vluchtelingen willen graag in Nederland aan de slag met hun werk of studie. Het UAF ondersteunt hen daarbij. Helpt u mee?

 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF