Integratiebeleid Rutte III valt of staat met kwaliteit uitvoering gemeenten

De focus op taalvaardigheid, inburgering en de regierol voor gemeenten zijn voor het UAF positieve punten in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. Er is geluisterd naar maatschappelijke organisaties en gemeenten. Door het ontzorgen van statushouders kunnen zij alle energie richten op het kennismaken met de Nederlandse taal en de samenleving. Wat ontbreekt in het regeerakkoord, is de mogelijkheid om tijdens en na de inburgering onderwijs te volgen en een Nederlands diploma te halen. Het UAF vindt onderwijs van essentieel belang voor de integratie en duurzame arbeidsmarktdeelname. Het is dan ook cruciaal dat gemeenten binnen de Participatiewet de ruimte en de middelen krijgen om de zelfredzaamheid van nieuwkomers te bevorderen, bij voorkeur via onderwijs en leerwerktrajecten.

Voor de uitwerking van de plannen geeft het UAF met klem enkele aandachtspunten mee:

- Voor nieuwkomers is het van belang dat in alle gemeenten dezelfde mogelijkheden worden geboden, met dezelfde kwaliteit. Benut de capaciteiten van nieuwkomers. Kies hierbij voor de meest duurzame weg naar werk en niet de kortste weg. Op dit moment zijn de verschillen tussen gemeenten groot; het nieuwe kabinetsbeleid  valt of staat met de uitvoering op gemeentelijk niveau.

- Vluchtelingen met een (potentieel) middelbaar opleidingsniveau krijgen moeilijk toegang tot het mbo. Goede begeleiding en financiële ondersteuning ontbreekt vaak. Het UAF roept de nieuwe regering op om dit knelpunt op te lossen. Daar heeft de hele samenleving wat aan.

- Kortdurende verblijfsvergunningen (eerst drie jaar, dan twee jaar) leiden tot onnodige wachtrijen bij de IND, vergroten de onzekerheid en belemmeren een spoedige integratie.

- Van nieuwkomers wordt verwacht dat zij alles doen om te integreren. Maar een succesvolle integratie vraagt een gezamenlijke inspanning van vluchteling, overheid, onderwijs en bedrijfsleven. De diplomawaardering door onderwijsinstellingen, een degelijke voorbereiding op onderwijs en de erkenning van diploma’s door werkgevers zijn knelpunten die de nieuwkomer zelf niet kan oplossen.

Ben je student en wil je mentor worden?

Ben je student en wil je vluchtelingstudenten ondersteunen bij het opbouwen van een toekomst in Nederland? Word dan mentor! Meld je hier aan.

Ben je UAF-student?

Ben je UAF-student en spreekt het idee van een mentor je aan? Klik hier voor meer informatie en meld je aan!

Help mee!

Iedere week kloppen tientallen hoogopgeleide vluchtelingen aan bij het UAF. Zij hebben alles achter zich gelaten, maar brengen hun talenten met zich mee. Deze vluchtelingen willen graag in Nederland aan de slag met hun werk of studie. Het UAF ondersteunt hen daarbij. Helpt u mee?

 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF