Wat biedt meer kans op duurzame participatie: een diploma of laaggeschoold werk?

Wat biedt meer kans op duurzame participatie: een diploma of laaggeschoold werk?

Ruim de helft van de gemeenten vindt dat een statushouder elke baan moet accepteren die wordt aangeboden, ook laaggeschoold werk, ongeacht de kennis en ervaring die iemand meebrengt, blijkt uit  de ‘Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2017’ van Platform KIS (Kennis Integratie Samenleving). Dit is kortetermijndenken en leidt niet tot economische zelfredzaamheid van vluchtelingen.

Dat veel gemeenten eerder dan voorheen starten met de begeleiding van vluchtelingen naar werk, lijkt in eerste instantie een positieve ontwikkeling. Achter deze voortvarendheid schuilt echter ook een risico. Anders dan bij Nederlanders in de bijstand, krijgen vluchtelingen dikwijls geen kans een startkwalificatie voor de Nederlandse arbeidsmarkt te bemachtigen. Hierdoor worden zij door werkgevers als niet competent gezien. Dit duwt (hoger opgeleide) vluchtelingen in laaggeschoolde en niet duurzame arbeid. We hebben de afgelopen jaren gezien dat dit beleid resulteert in een hardnekkig en hoog werkloosheidspercentage.

Het UAF vindt dat gemeenten eerst moeten nagaan welke capaciteiten een vluchteling heeft. Het arbeidsmarktperspectief moet in die analyse worden meegenomen. Als een vluchteling zijn kansen op de arbeidsmarkt kan vergroten door eerst een opleiding of een werkervaringstraject te volgen, dan moet daarvoor ruimte worden geboden. Met een Nederlands diploma of certificaat op zak  dat aansluit bij de kennis en ervaring die mensen al meenemen, wordt een nieuwkomer een aantrekkelijke arbeidskracht voor een werkgever en is een snelle en duurzame integratie mogelijk.

Met ruim twintig gemeenten heeft het UAF inmiddels samenwerkingsafspraken gemaakt over de begeleiding van vluchtelingen die leidt tot duurzame arbeidsdeelname. Dit najaar komen daar zeven gemeenten bij in de regio Zutphen en Apeldoorn.

Zie ook: Wat u kunt doen als gemeente

Fotografie: Ahmet Polat

Ben je student en wil je mentor worden?

Ben je student en wil je vluchtelingstudenten ondersteunen bij het opbouwen van een toekomst in Nederland? Word dan mentor! Meld je hier aan.

Ben je UAF-student?

Ben je UAF-student en spreekt het idee van een mentor je aan? Klik hier voor meer informatie en meld je aan!

Help mee!

Iedere week kloppen tientallen hoogopgeleide vluchtelingen aan bij het UAF. Zij hebben alles achter zich gelaten, maar brengen hun talenten met zich mee. Deze vluchtelingen willen graag in Nederland aan de slag met hun werk of studie. Het UAF ondersteunt hen daarbij. Helpt u mee?

 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF