Stem voor kansen op 15 maart!

Geef tijdens de Tweede Kamerverkiezingen richting aan het overheidsbeleid! Blijven nieuwkomers aan de zijlijn staan, met alle gevolgen van dien? Of zorgen we er met z’n allen voor dat Nederland een land van mogelijkheden wordt voor iedereen?

Het UAF steunt vluchtelingen bij het vinden van een passende maatschappelijke positie via studie en werk. We pleiten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen een eerlijke kans krijgt om op eigen benen te staan, daar hebben álle Nederlanders baat bij.

Vier punten om aan te denken bij de stembus:

1) Inburgering is een gezamenlijk belang en een wederzijdse verantwoordelijkheid.

Iedere nieuwkomer is in Nederland verplicht een inburgeringscursus te volgen. De inburgeraar zou vrij moeten zijn om het best passende traject te kiezen, vindt het UAF. Het valt alleen niet mee om de juiste informatie over inburgering te vinden. Bovendien sluit een inburgeringsdiploma vaak niet aan bij een vervolgopleiding. Het UAF vindt dat de overheid inburgeraars wegwijs moet maken in de complexe markt. Gemeenten moeten ruimte krijgen om vluchtelingen op de best passende manier te ondersteunen.

2) Investeer in een voorbereidingsjaar voor opleiding of studie.

Vluchtelingen die in het land van herkomst al studeerden of werkten, moeten in Nederland vaak opnieuw beginnen omdat hun diploma’s hier niet geldig zijn. Ze hebben tijd nodig om de taal te leren en te wennen aan het Nederlandse onderwijssysteem. Maar die voorbereidingstijd krijgen ze meestal niet.

Het UAF vindt dat vluchtelingen beter toegang moeten krijgen tot onderwijs en de voorbereiding op een studie. Met extra aandacht tijdens de beginfase van de studie kunnen zij volwaardig meedraaien in de schoolbanken. De overheid en de onderwijsinstellingen moeten dit samen mogelijk maken.

3) Maak het mbo beter toegankelijk voor vluchtelingen.

Vluchtelingen met een (potentieel) middelbaar opleidingsniveau krijgen moeilijk toegang tot het mbo. Goede begeleiding en financiële ondersteuning ontbreekt vaak. Het UAF vindt dat meer (potentiële) mbo’ers een kans moeten krijgen, door betere aansluiting van het inburgeringsdiploma op een mbo-opleiding en het creëren van meer leerwerkplekken voor vluchtelingen. Daar hebben we allemaal wat aan.

4) Benut de talenten van vluchtelingen op de arbeidsmarkt.

Vluchtelingen die de arbeidsmarkt op willen, hebben vaak een flinke achterstandspositie omdat ze geen Nederlands diploma hebben en een nieuw netwerk moeten opbouwen. Het kost geld om die achterstandspositie weg te werken: door de mogelijkheid om te studeren met behoud van uitkering en te investeren in stages en leerwerktrajecten. Doen we niets, dan kost dat de samenleving straks kapitalen.

In het actieplan 'Nieuw talent benutten voor de arbeidsmarkt' omschrijven we welke stappen gezet moeten worden.

Hoe denken politieke partijen over thema’s als inburgering, integratie en diversiteit op de arbeidsmarkt?

Bekijk dit overzicht van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Ben je student en wil je mentor worden?

Ben je student en wil je vluchtelingstudenten ondersteunen bij het opbouwen van een toekomst in Nederland? Word dan mentor! Meld je hier aan.

Ben je UAF-student?

Ben je UAF-student en spreekt het idee van een mentor je aan? Klik hier voor meer informatie en meld je aan!

Help mee!

Iedere week kloppen tientallen hoogopgeleide vluchtelingen aan bij het UAF. Zij hebben alles achter zich gelaten, maar brengen hun talenten met zich mee. Deze vluchtelingen willen graag in Nederland aan de slag met hun werk of studie. Het UAF ondersteunt hen daarbij. Helpt u mee?

 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF