Nevenfuncties leden Raad van Toezicht en directeur-bestuurder UAF per januari 2017

Job Cohen

 • Bijzonder hoogleraar Thorbeckeleerstoel
 • Bestuurslid Sociale en Geesteswetenschappen NWO
 • Mede voorzitter OIM (Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu)
 • Voorzitter VOICE
 • Voorzitter Cedris
 • Voorzitter Raad van Toezicht Wageningen UR
 • Voorzitter Raad van Toezicht Vfonds
 • Voorzitter Raad van Toezicht Openbare Bibliotheek Amsterdam
 • Voorzitter Amsterdams 4-5 mei comité
 • Voorzitter Curatorium VNG
 • Vicevoorzitter Politie Onderwijs Raad
 • Voorzitter Adviescommissie Grondrechten Functie-uitoefening Ambtenaren
 • Voorzitter Stichting Co-Ex
 • Voorzitter Bart Tromp Stichting
 • Voorzitter Stichting Dr. J.M. Den Uyl-lezing
 • Voorzitter Stichting Cello Oeuvreprijs
 • Voorzitter Bestuur Capella Amsterdam
 • Voorzitter Stichting MS Amsterdam
 • Lid Curatorium leerstoel Onderwijsrecht aan de VU
 • Lid Curatorium leerstoel Vfonds Tilburg Law School

Maarten den Heijer

 • Redactielid European Human Rights Cases
 • Redactielid Netherlands Yearbook of International Law
 • Vicevoorzitter Commissie Meijers
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Midden-Nederland

Geert van den Goor

 • Managing Partner First Consulting (hoofdfunctie)
 • Penningmeester Professor Steenkampfonds
 • Lid Raad van Toezicht van het Oogziekenhuis Rotterdam

Rob Maas

 • Lid Ledenraad Rabobank Maas en Waal
 • Senior expert PUM voor internationale projecten onder andere in Indonesië, Pakistan en diverse Afrikaanse landen

Mardjan Seighali, directeur-bestuurder

 • Directeur-bestuurder Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (hoofdfunctie)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Schoor (tot maart 2017) - onbezoldigd
 • Bestuurslid Stichting Femi - onbezoldigd
 • Lid Adviesraad Ymere Almere - onbezoldigd
 • Voorzitter Commissie Asiel VluchtelingenWerk Nederland - onbezoldigd
 • Lid Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens - onbezoldigd
 • Bestuurslid Goede Doelen Nederland - onbezoldigd
 • Lid Raad van Toezicht Fonds Podiumkunsten Den Haag - onbezoldigd