Alfred Boot: Wij geloven in culturele diversiteit

Alfred Boot: Wij geloven in culturele diversiteit

Alfred Boot is directeur Human Resources bij Dura Vermeer. Het bouwbedrijf biedt het UAF de komende twee jaar ieder jaar drie betaalde werkervarings- en twee stageplekken. Daarnaast draagt het bedrijf ook financieel bij. ‘De overeenkomst heeft er onder meer toe geleid dat andere bedrijven ook openstaan voor vluchtelingen. We brengen anderen op ideeën.’

‘Het is best uitzonderlijk dat we zowel werkplekken als een financiële bijdrage leveren: het is meestal één van beiden. Wij willen ook financieel investeren, omdat wij zien dat het UAF veel inspanning verricht voor vluchtelingen. Het investeert in vakopleidingen, Nederlandse taallessen en biedt een gedegen begeleiding. Dat zijn allemaal elementen die we waarderen en waar wij ook weer van profiteren.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Wij zijn deze samenwerkingsovereenkomst aangegaan, omdat we behoefte hebben aan goed opgeleid technisch personeel, maar ook omdat we geloven in culturele diversiteit en willen bijdragen aan de maatschappij. Wij zijn een familiebedrijf dat al 160 jaar bestaat. Inmiddels is de vijfde generatie aan zet. Als je al zo lang bestaat, ben je doordrongen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het zit in de genen van ons bedrijf. Wij gaan niet alleen voor omzet en rendement, maar wij vinden dat we Nederland ook verder moeten helpen. Daar gaan we best ver in: als Nederland er niet mooier of beter van wordt, doen wij geen zaken met je.

Ik ben ervan overtuigd dat vluchtelingen hier alleen zullen slagen, als we niet te groot beginnen. Houd het klein, dan kan je er ook voor zorgen dat het een succes wordt. De grootste plannen die de overheid had met zijn verplichting van een Social Return (het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) van 5%, werken niet. Dat is te omvangrijk. Je kunt mensen zo niet de aandacht geven die ze nodig hebben.

Buddy
De mensen die via het UAF bij ons komen werken of stage lopen, krijgen een buddy. Succes komt namelijk niet alleen doordat mensen hun werk goed doen, maar ook doordat ze de cultuur van het bedrijf en de samenleving goed begrijpen. Dingen die de een haarfijn aanvoelt, hoeven voor een ander niet zo vanzelfsprekend te zijn. Daar helpt zo’n buddy bij. Niet alleen de vluchteling, maar ook wij als bedrijf hebben er belang bij dat een nieuwe medewerker goed landt in de organisatie.

Er heeft zich al één buddy gemeld: een Koerdische Irakees, een ingenieur die onze bouwprojecten in 3D modelleert, alvorens ze worden uitgevoerd. Zijn levensverhaal is doorspekt met doorzettingsvermogen. Voor de rest is hij in zijn doen en laten precies zoals ieder ander: zijn kennis, zijn Nederlands en zijn werkwijze.

Het goede voorbeeld
Dat de samenwerking met het UAF ook veel aandacht in de media heeft gekregen, is alleen maar mooi: het is goed voor ons imago. De respons die we kregen van klanten, partners en medewerkers was overwegend positief: ‘We hadden niet anders van jullie verwacht, dit past echt bij jullie.’ Een aantal mensen was minder enthousiast en mailden dat ze bang waren voor verdringing. Wat mijn reactie dan is? ‘Als u voldoet aan onze kwalificaties, moet u vooral solliciteren’.

De overeenkomst heeft er bovendien toe geleid dat andere bedrijven ook openstaan voor vluchtelingen. We brengen anderen op ideeën. En dat is maar goed ook, want laten we eerlijk zijn: we lossen het probleem niet op met drie werkervaringsplekken. Maar wel als heel veel anderen dit ook gaan doen.’

Interview: Marianne Lamers
Foto: Jerry van der Weert

Mentor worden?

Wilt u vluchtelingen ondersteunen, zodat ze hun weg kunnen vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt of de Nederlandse taal (beter) onder de knie krijgen? Word dan mentor van een vluchteling.

Ben je UAF-student?

Ben je UAF-student en spreekt het idee van een mentor je aan? Klik hier voor meer informatie en meld je aan!

Help mee!

Iedere week kloppen tientallen hoogopgeleide vluchtelingen aan bij het UAF. Zij hebben alles achter zich gelaten, maar brengen hun talenten met zich mee. Deze vluchtelingen willen graag in Nederland aan de slag met hun werk of studie. Het UAF ondersteunt hen daarbij. Helpt u mee?

 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF