Thom de Graaf: Goede voorzieningen voor vluchtelingen zijn in het belang van ons allemaal

Thom de Graaf: Goede voorzieningen voor vluchtelingen zijn in het belang van ons allemaal

Thom de Graaf is voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Samen met het UAF zet de vereniging zich in voor de vluchtelingstudenten. ‘Gezamenlijk werken we aan dezelfde doelstellingen. Het UAF heeft hierin een duidelijke rol en biedt ons deskundigheid, begeleiding, informatie en kennisdeling.’

‘Wees ruimhartig als het gaat om onderwijsvoorzieningen voor vluchtelingen, zo sprak ik het publiek toe tijdens de opening van het studiejaar begin september. Middels deze oproep wilde ik de maatschappelijke opdracht benadrukken die hogescholen hebben. Die reikt mijns inziens verder dan het begeleiden van mensen die binnenkomen om ze vier jaar later weer uitgeleide te kunnen doen.

Maatschappelijke opdracht
Ik vind ook dat hogescholen de verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan de innovatie van de samenleving, zowel maatschappelijk als economisch. Dat kan alleen door zich in een bepaalde mate te verhouden met de wereld en met wat er om hen heen gebeurt. Het zou wel heel vreemd zijn als ik deze maatschappelijke opdracht in een tijd van grote vluchtelingenstromen, zou negeren. Waar mogelijk moet het hoger beroepsonderwijs daarom vluchtelingen die willen en kunnen studeren hierin begeleiden.

De verantwoordelijkheid ligt hierin bij de hogescholen zelf. Ik geloof dat zij ook zonder overheidssteun actief kunnen zijn door middel van bijvoorbeeld het aanbieden van taalcursussen of studietrajecten voor vluchtelingen die nog geen status hebben. Het gaat erom dat wij de handen uitreiken naar vluchtelingen die hier in Nederland zijn. Dat zou ook uit eigen bekostiging kunnen komen. In dat licht vind ik het jammer dat veel hogescholen nu aan het wachten zijn tot er meer duidelijkheid is over de mogelijkheid van de besteding van onderwijsgelden voor vluchtelingen.

Hoopgevend

Ik ben blij dat mijn oproep gehoord is door andere onderwijsinstellingen en is opgepikt door bijvoorbeeld Susana Menéndez van de Haagse hogeschool. In de Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs die we samen met het UAF, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), universiteiten en hogescholen opzetten, willen we de knelpunten rondom het onderwijs van vluchtelingen over een breed terrein aanpakken. Wat kunnen onderwijsinstellingen nu precies doen, welke taalcursussen kunnen we aanbieden, hoe kunnen we meer doen aan begeleiding, hoe kunnen we vluchtelingen goed voorbereiden op hun studiekeuze? In 2015 hebben we al deze punten in kaart gebracht, in 2016 willen we deze concretiseren.

Het cadeau van minister Jet Bussemaker voor het veertigjarig bestaan van de  Vereniging Hogescholen was prachtig en hoopgevend. Door het creëren van veertig studiebeurzen voor vluchtelingen, biedt de overheid veertig mensen een nieuwe toekomst. Vanuit politiek oogpunt was dit een belangrijke symbolische daad: de minister gaf hiermee aan iets extra’s te willen doen voor vluchtelingen.

Eigenbelang
De hogescholen hebben hierin ook duidelijk een eigenbelang. De studentenpopulatie op de hoge scholen is aan het veranderen en is steeds diverser samengesteld. Vluchtelingen- of migratiestromen in de toekomst, hetzij politiek, hetzij economisch, hebben onherroepelijk gevolgen voor de inrichting van het onderwijs. De klassieke mal past niet meer. Als je bijvoorbeeld kijkt naar studenten op het mbo zie je daar in het eerste jaar veel verschillende etnische achtergronden en vijf jaar later op het eindexamenfeest is het vooral wit. Er is dus sprake van veel uitval en ik geloof niet dat dat alleen zou liggen aan de vooropleiding. Het gaat er ook om hoe wij in het onderwijs met andere culturen omgaan. Daarin kunnen wij nog veel leren.

Het UAF denkt hier als belangrijke samenwerkingspartner onder meer over mee. Gezamenlijk werken we aan dezelfde doelstellingen. Het UAF heeft hierin een duidelijke rol en biedt ons deskundigheid, begeleiding, informatie en kennisdeling.

Ruimhartigheid
Mijn oproep voor ruimhartigheid heeft ook te maken met een houding. Hoe ga je met de ander om, waar zie je oplossingen? Het is natuurlijk verschrikkelijk dat mensen een jaar of langer in een opvanglocatie moeten zitten zonder uitzicht op een toekomst of een status. Het moet toch kunnen dat we hen dan al een taalcursus kunnen bieden of een opleiding? Die stap moeten we kunnen maken. Maar u weet ook: ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren’. Mijn belangrijkste wens is dat alle goede intenties niet gesmoord worden in bureaucratische bezwaren. Goede voorzieningen voor vluchtelingen zijn in het belang van ons allemaal.’

Interview: Marianne Lamers
Foto: Jerry van der Weert

Mentor worden?

Wilt u vluchtelingen ondersteunen, zodat ze hun weg kunnen vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt of de Nederlandse taal (beter) onder de knie krijgen? Word dan mentor van een vluchteling.

Ben je UAF-student?

Ben je UAF-student en spreekt het idee van een mentor je aan? Klik hier voor meer informatie en meld je aan!

Help mee!

Iedere week kloppen tientallen hoogopgeleide vluchtelingen aan bij het UAF. Zij hebben alles achter zich gelaten, maar brengen hun talenten met zich mee. Deze vluchtelingen willen graag in Nederland aan de slag met hun werk of studie. Het UAF ondersteunt hen daarbij. Helpt u mee?

 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF