Saskia Stuiveling: Doet het UAF wat het belooft?

Saskia Stuiveling: Doet het UAF wat het belooft?

Saskia J. Stuiveling was een betrokken bestuurder. In april 2017 overleed zij onverwachts. Lees hier het nieuwsbericht over haar overlijden. Hieronder leest u een interview uit april 2016.

Saskia J. Stuiveling is al lang betrokken bij het UAF. Sinds 1965 is ze donateur en vanaf 2010 zat ze ook in het bestuur van het UAF. Sinds vorig jaar is ze lid van de Raad van Toezicht. Een goede zaak, vindt Stuiveling: ‘Met het aanstellen van een Raad van Toezicht voldoet het UAF aan de eisen die heden ten dage worden gesteld aan een goed doel.'

‘Mijn eerste betrokkenheid met vluchtelingen gaat terug naar 1956 omdat mijn ouders zich het lot van de Hongaarse vluchtelingen aantrokken. Zelf ben ik vanaf de coup in Chili intensief betrokken geweest bij de opvang van Chileense vluchtelingen vooral in Rotterdam. Lang daarvoor was ik als student al bekend met het werk van het UAF: sinds 1965 ben ik donateur. Mijn bestuurlijke bijdrage begon in 2010 toen ik toetrad tot het bestuur van het UAF. Sinds vorig jaar ben ik lid van de Raad van Toezicht.

Passende maatregelen
Met het aanstellen van een Raad van Toezicht voldoet het UAF aan de eisen die heden ten dage worden gesteld aan een goed doel. Goed toezicht gaat voor mij over het in de gaten houden van de koers en het doel van de organisatie als geheel. Een goed doel als het UAF heeft te maken met twee partijen. Aan de ene kant doet het UAF zijn werk voor de vluchtelingstudenten en aan de andere kant voor de donateurs. Doet het UAF wat het belooft aan beide partijen en besteedt het zijn geld op een goede manier?

Parallel aan het werken aan een nieuwe strategie, kreeg het UAF in 2015 te maken met een grote vluchtelingenstroom waarvan een aanzienlijk deel ons in de toekomst hard nodig zal hebben. De behoefte aan een nieuwe strategie is daardoor nog urgenter geworden en heeft een zwaarder accent gekregen. Door de deelname aan verschillende taskforces en de samenwerking met belangrijke ketenpartners, heeft het UAF een beter beeld kunnen krijgen van wat er op de organisatie af gaat komen. Vervolgens hebben medewerkers van het UAF hard gewerkt om passende maatregelen te nemen om de aantallen aan te kunnen.

Snelle integratie
Deze maatregelen hebben zowel betrekking op de begeleiding van vluchtelingstudenten als op de fondsenwerving. Aangezien het verdienmodel van goede doelen verandert, moeten alle goede doelen - dus ook het UAF - zich afvragen of de manier waarop ze donateurs werven nog wel toekomstbestendig is. Je moet als organisatie naadloos op je omgeving kunnen aansluiten.

We juichen als Raad van Toezicht een snelle integratie toe. De combinatie van werk en studeren zal in de toekomst meer toegepast moeten gaan worden. Een baan zal een vluchteling in een aantal gevallen in staat stellen sneller te integreren, mits dit in een sfeer gebeurt die aansluit bij een situatie waarin de vluchteling ook als professional terecht wil komen. In alle gevallen staat maatwerk voorop.

Samenwerking
De Raad van Toezicht constateert ook positieve ontwikkelingen in de interne organisatie. De introductie van zaken als de kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s), het dashboard en een betere interne communicatie zullen zorgen voor een betere monitoring. Hierdoor kunnen de afdelingen beter (bij)sturen op resultaten.

We zien als Raad van Toezicht vooral kansen voor het UAF. Door de grote toename van het aantal vluchtelingen, is er nog meer urgentie ontstaan om het werk goed op orde te hebben en anders te organiseren. Deze ontwikkelingen maken vernieuwing mogelijk. Het betrekken van andere partijen en nog meer samenwerking zoeken met ketenpartners is hierbij essentieel. Alleen door te delen, ontstaat bredere kennis. Alleen dan is in de toekomst een succesvolle, snelle integratie van vluchtelingen mogelijk.’

Interview: Marianne Lamers
Foto: Jerry van der Weert

Mentor worden?

Wilt u vluchtelingen ondersteunen, zodat ze hun weg kunnen vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt of de Nederlandse taal (beter) onder de knie krijgen? Word dan mentor van een vluchteling.

Ben je UAF-student?

Ben je UAF-student en spreekt het idee van een mentor je aan? Klik hier voor meer informatie en meld je aan!

Help mee!

Iedere week kloppen tientallen hoogopgeleide vluchtelingen aan bij het UAF. Zij hebben alles achter zich gelaten, maar brengen hun talenten met zich mee. Deze vluchtelingen willen graag in Nederland aan de slag met hun werk of studie. Het UAF ondersteunt hen daarbij. Helpt u mee?

 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF