'We geloven in maatwerk, want ieder mens zit anders in elkaar'

'We geloven in maatwerk, want ieder mens zit anders in elkaar'

Van nieuwkomers verwachten we dat ze hun best doen om onderdeel te worden van de samenleving. Dat lukt alleen door kansen te creëren voor vluchtelingen, hen te bemoedigen en te ondersteunen. In de komende jaren richt het UAF zich op drie kerntaken: vluchtelingen begeleiden, samenwerking stimuleren en expertise delen.

We bieden - al decennia lang - zoveel mogelijk vluchtelingen een kans op een nieuwe toekomst, door ze te ondersteunen bij studie en werk. We stimuleren regionale initiatieven die bijdragen aan gelijke kansen voor vluchtelingen en nemen daar zelf actief aan deel. We delen onze kennis en ervaring met iedereen die daar gebruik van wil maken, zodat deze worden verankerd in bestaand beleid.

Het UAF weet dat een diploma alleen niet voldoende is en dat het uiteindelijk gaat om economische onafhankelijkheid. Dit uitgangspunt stellen we daarom centraal in de begeleiding. Bij het uitstippelen van een traject gaan we nog meer uit van de begeleidingsbehoefte van de vluchteling. We geloven in maatwerk, want ieder mens zit anders in elkaar.

Een nieuwe uitdaging waar we dit jaar mee aan de slag zijn gegaan is de dienstverlening voor (potentiële) middelbaar opgeleide vluchtelingen. Zo vergroot het UAF haar maatschappelijke relevantie. Ik ben er trots op dat we hier in 2016 de basis voor hebben gelegd.

Mardjan Seighali is directeur van het UAF

Foto: Venus Veldhoen

 

Mentor worden?

Wilt u vluchtelingen ondersteunen, zodat ze hun weg kunnen vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt of de Nederlandse taal (beter) onder de knie krijgen? Word dan mentor van een vluchteling.

Ben je UAF-student?

Ben je UAF-student en spreekt het idee van een mentor je aan? Klik hier voor meer informatie en meld je aan!

Help mee!

Iedere week kloppen tientallen hoogopgeleide vluchtelingen aan bij het UAF. Zij hebben alles achter zich gelaten, maar brengen hun talenten met zich mee. Deze vluchtelingen willen graag in Nederland aan de slag met hun werk of studie. Het UAF ondersteunt hen daarbij. Helpt u mee?

 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF