Nevenfuncties leden Raad van Toezicht en directeur-bestuurder UAF

Per 1 mei 2019

Job Cohen

 • Voorzitter Curatorium VNG
 • Voorzitter Cedris
 • Voorzitter Raad van Toezicht Vfonds
 • Voorzitter Raad van Toezicht Openbare Bibliotheek Amsterdam
 • Voorzitter Amsterdams 4-5 mei comité
 • Lid Politie Onderwijs Raad
 • Voorzitter Commissie Kennis en Onderzoek van Politie Onderwijs Raad
 • Voorzitter Adviescommissie Grondrechten Functie-uitoefening Ambtenaren
 • Voorzitter Stichting Co-Ex
 • Voorzitter Bart Tromp Stichting
 • Voorzitter Stichting Cello Oeuvreprijs
 • Voorzitter Bestuur Capella Amsterdam
 • Voorzitter Stichting MS Amsterdam
 • Mede voorzitter OFL, Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
 • Voorzitter Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS
 • Voorzitter NVVE, Nederlandse Vereniging voor het Vrijwillig Levenseinde

Maarten den Heijer

 • Universitair docent internationaal recht Universiteit van Amsterdam (hoofdfunctie)
 • Redactielid European Human Rights Cases
 • Redactielid Netherlands Yearbook of International Law
 • Vicevoorzitter Commissie Meijers
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Midden-Nederland

Geert van den Goor

 • Managing Partner First Consulting (hoofdfunctie)
 • Penningmeester Professor Steenkampfonds
 • Lid Raad van Toezicht van het Oogziekenhuis Rotterdam

Rob Maas

 • Lid Ledenraad Rabobank Maas en Waal
 • Senior expert PUM voor internationale projecten onder andere in Indonesië, Pakistan en diverse Afrikaanse landen

Jacoby Mensinga

 • HR beleidsmedewerker de Nederlandse Bank BV (hoofdfunctie)

Lucy Schmitz

 • Commissaris/vice-voorzitter Woningcorporatie Intermaris in Hoorn/Purmerend
 • Lid Raad van Toezicht Pro Persona, GGZ-aanbieder en TBS-kliniek Pompestichting in Gelderland
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht bij het Regio College in Zaandam
 • Vice-voorzitter ZON/MW Programmacommissie Maatschappelijke Diensttijd

Mardjan Seighali, directeur-bestuurder

 • Directeur-bestuurder Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (hoofdfunctie)
 • Bestuurslid Stichting Femi
 • Lid Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens
 • Lid Raad van Toezicht Fonds Podiumkunsten
 • Voorzitter Adviescommissie voor de Erepenning gemeente Almere
 • Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie de Alliantie