<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> (Neven)functies Raad van Toezicht - UAF

(Neven)functies leden Raad van Toezicht en directeur-bestuurder UAF

Per juli 2020

Job Cohen

 • Voorzitter Curatorium VNG
 • Voorzitter Cedris
 • Voorzitter Raad van Toezicht Vfonds
 • Voorzitter Raad van Toezicht Openbare Bibliotheek Amsterdam
 • Voorzitter Amsterdams 4-5 mei comité
 • Lid Politie Onderwijs Raad
  Voorzitter Commissie Kennis en Onderzoek van Politie Onderwijs Raad
 • Voorzitter Adviescommissie Grondrechten Functie-uitoefening Ambtenaren
 • Voorzitter Stichting Cello Oeuvreprijs
 • Voorzitter Bestuur Capella Amsterdam
 • Voorzitter Stichting MS Amsterdam
 • Mede voorzitter OFL, Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
 • Voorzitter Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS
 • Voorzitter NVVE, Nederlandse Vereniging voor het Vrijwillig Levenseinde
 • Voorzitter Stichting Ons Amsterdam

Maarten den Heijer

 • Universitair docent internationaal recht Universiteit van Amsterdam (hoofdfunctie)
 • Redactielid European Human Rights Cases
 • Redactielid Netherlands Yearbook of International Law
 • Vicevoorzitter Commissie Meijers
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Midden-Nederland

Geert van den Goor

 • Managing Partner First Consulting (hoofdfunctie)
 • Penningmeester Professor Steenkampfonds
 • lid Raad van Toezicht van het Oogziekenhuis Rotterdam

Rob Maas

 • Lid Ledenraad Rabobank Maas en Waal
 • Senior expert PUM voor internationale projecten onder andere in Indonesië, Pakistan en diverse Afrikaanse landen

Jacoby Mensinga

 • Learning & Development Specialist bij de DNB Academie van de Nederlandsche Bank NV (hoofdfunctie)
 • Eigenaar Vrouw en Commissariaat

 

Lucy Schmitz

 • Commissaris/vice-voorzitter Woningcorporatie Intermaris Hoorn/Purmerend
 • Voorzitter Raad van Toezicht Regio College Zaanstreek Waterland
 • Voorzitter Raad van Toezicht Mennistenerf Pennemes Combinatie Zaandam miv 01.01.2020
 • Vice-voorzitter ZON/MW Programmacommissie Maatschappelijke Diensttijd

Mardjan Seighali, directeur-bestuurder

 • Directeur-bestuurder Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (hoofdfunctie)
 • Bestuurslid Stichting Femi
 • Lid Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens
 • Lid Raad van Toezicht Fonds Podiumkunsten
 • Voorzitter Adviescommissie voor de Erepenning Bonifatiusspeld gemeente Almere
 • Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie de Alliantie
 • Lid Raad van Toezicht Paleis het Loo
 • Lid Raad van toezicht Diversiteit in bedrijf
 • Lid van de Raad van Toezicht Reclassering Nederland