Stappenplan voor gediplomeerde MBO / HBO zorgberoepen

Wil je met een buitenlands diploma in de zorg in Nederland werken? Dat kan alleen als je diploma van gelijkwaardige inhoud en niveau is als dat van iemand die in Nederland het diploma krijgt. Wil jij in bepaalde zorgberoepen werken in Nederland? En heb je buiten de Europese Unie jouw diploma gehaald? Dan moet je niet alleen de diploma’s laten beoordelen, maar je moet ook een assessment procedure doen.
Ik wil helpen_Onderwijs

Voor alle beroepen in de zorg geldt dat je een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV) moet afleggen. Nederlands is het belangrijkste onderdeel van de AKV. Pas als je de AKV hebt gehaald, mag je verder gaan met de beoordelingsprocedure.

Verpleegkundigen leggen daarnaast ook een beroepsinhoudelijke toets (BI) af. Zo wordt getoetst of jouw kennis en vaardigheden voldoen aan de Nederlandse opleidingseisen.

De Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) beoordeelt de uitkomsten van de AKV-toets en de BI-toets. Daarna krijg je een uitnodiging voor een gesprek met de commissie over het advies en het vervolgtraject.

Doorloop je al deze stappen met succes? Dan krijg je een verklaring van vakbekwaamheid.

Voor een aantal beroepen moet je daarnaast ook BIG geregistreerd zijn om het beroep in Nederland uit te kunnen oefenen. Dit geldt voor: verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen.

Je kan de BIG-registratie starten nadat je de verklaring van vakbekwaamheid gekregen hebt.

Voor welke beroepen in de zorg heb je dit MBO / HBO assessment nodig?

  • MBO: apothekersassistent, verpleegkundige, verzorgende ig
  • HBO: de 3 BIG geregistreerde beroepen: fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige
  • HBO: overige (niet BIG geregistreerde) beroepen zoals diëtist, ergotherapeut, mondhygiënist, tandprotheticus, huidtherapeut, logopedist en andere. Kijk hier voor een volledige lijst.

Let op! Voor de academische beroepen (WO) geldt een ander assessment traject!

Hier vind je alle informatie over MBO en HBO assessment