Stappenplan voor gediplomeerde tandartsen van buiten de EU

Tandartsen die buiten de Europese Unie hun diploma hebben gehaald en in Nederland willen werken, moeten een assessment procedure doorlopen. Deze procedure bestaat uit een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets) en een Beroepsinhoudelijke toets (BI-toets). Het resultaat van deze toetsen bepaalt of je direct als tandarts mag gaan werken. Het kan ook zijn dat je een deel van de opleiding opnieuw moet doen. Om de toetsen te kunnen halen, vindt het UAF dat je je als volgt moet voorbereiden:

Ik wil helpen_Onderwijs

1) Je doet een aanvraag voor de Verklaring tot Vakbekwaamheid (harde eis)

Waarom? Voordat je mag deelnemen aan de AKV-toets, controleert de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) je diploma’s, papieren en motivatie. Als alle vereiste documenten goedgekeurd zijn, mag je de AKV-toets doen.

Hoe? Je kunt de verklaring aanvragen met het formulier op de website van de CIBG (zie handige links). Een medische mentor kan je hierbij helpen: vraag je trajectbegeleider om je aan te melden voor een mentor. Van jouw trajectbegeleider kan je ook een aanvullende brief krijgen, mocht je die nodig hebben voor het indienen van je aanvraag.

Wanneer? Zodra je Nederlands op B2-niveau hebt gehaald. Let op: Stuur je aanvraag niet te vroeg in! De CBGV beoordeelt dossiers redelijk snel (de laatste tijd vaak binnen een maand) en stuurt vervolgens een factuur die door het UAF betaald kan worden. Zodra deze betaald is, heb je nog maar 1 jaar de tijd om je AKV toetsen af te leggen.

 

2) Je behaalt het Staatsexamen NT II (harde eis)

 

3) Je gaat vrijwilligerswerk of een snuffelstage doen in een Nederlandse instelling voor gezondheidszorg.

Waarom? Je zal geen werkzaamheden als tandarts uitvoeren, maar krijgt op deze manier wel een goed beeld van de werkzaamheden in de zorg, de manier van communiceren tussen tandartsen en patiënten. Ook zal je kennis van medische woorden in het Nederlands verbeteren.

Hoe? Neem contact op met vrijwilligersorganisaties bij jou in de omgeving, of vraag naar mogelijkheden bij de gemeente of Vluchtelingenwerk.

Wanneer? Zodra je Nederlands op B2-niveau hebt gehaald.

 

4) Je volgt een cursus Medisch Nederlands of een C1 cursus (harde eis)

Waarom? Bij de AKV-toets ligt de nadruk op Nederlandse taal- en communicatievaardigheden. Met de cursus Medisch Nederlands vergroot je je medische woordenschat. Je oefent met presenteren en je doet rollenspellen.

Waar? Overleg met je begeleider of er bij jou in de buurt een goede cursus Medisch Nederlands is. Als dit niet haalbaar is (bijvoorbeeld vanwege reistijd), dan volg je een C1 cursus. We raden je dan ook aan het boek ‘Hoe zit het met staan’ door te nemen, en om je aan te melden voor een ‘medische mentor’ via het UAF. Verder kan je als aanvulling op een gewone C1 cursus bijvoorbeeld een cursus Medische Vaktaal volgen. Vraag je begeleider om advies.

Wanneer? Zodra je je B2 cursus hebt gehaald. Dat is een voorwaarde van het UAF om de cursus Medisch Nederlands, of een C1 cursus te betalen.

 

5) Je volgt een AKV-training voor het medisch assessment

Waarom? In deze training oefen je de vaardigheden die nodig zijn voor de AKV-toets. Zo moet je presentaties geven over medische artikelen en schrijfopdrachten maken over medische thema’s. Ook wordt er uitgebreid getraind door middel van rollenspellen.

Waar? Bij Taalinstituut Babel in Utrecht.

Wanneer? Na het succesvol afronden van je cursus Medisch Nederlands, of je C1 cursus. We raden je aan de AKV training te volgen, zo vlak mogelijk voor het afleggen van de AKV toets.

 

6) Je volgt een cursus Engels ter voorbereiding op de AKV toets

Waarom? Voor de AKV-toets moet je Engelse taalvaardigheid op niveau B2 of C1 zijn. Als je Engelse taalvaardigheid niet op dat niveau is, raden we je aan de cursus te volgen. Het is daarbij vooral belangrijk om te focussen op leesstrategieën en het vergroten van je Engelse woordenschat.

Waar? Bij een taalinstituut bij jou in de buurt. Vraag je begeleider om advies
Wanneer? Overleg hierover met je begeleider bij het UAF.

 

7) Je maakt de AKV-toets (harde eis)

De toets bestaat uit de volgende onderdelen:

• Nederlandse taal en communicatievaardigheden (Toets A: Samenvatten & presenteren,
Toets B: Gesprek & verslag)
• Engelse leesvaardigheid (Toets C)
• Kennis van de Nederlandse gezondheidszorg (Toets D)

Waar? de toets wordt afgenomen door taleninstituut Babel in Utrecht.

Wanneer? Nadat je de AKV-training hebt gehaald.

 

8) Je gaat op zoek naar een meeloopstage (harde eis)

Waarom? Om je voor te bereiden op de Beroepsinhoudelijke toets is het belangrijk om een meeloopstage te doen bij een Nederlandse tandarts. Zo krijg je inzicht in de dagelijkse praktijk van een tandarts en vergroot je je medische woordenschat. Ook krijg je een duidelijk beeld van de tandarts-patiëntrelatie.

Hoe lang? Je bepaalt in principe zelf hoe lang je stage wil lopen: er is keuze uit 5-10, 10-15 of 15-20 dagen. Dit moet natuurlijk in overleg gebeuren met de tandarts die de stageplaats aanbiedt (tijd, ruimte, beschikbaarheid etc.).
Wanneer? Na het behalen van alle onderdelen van de AKV-toets.

 

9) Je bereidt je bij het Academisch Centrum Tandheelkunde (ACTA) in Amsterdam voor op de Beroepsinhoudelijke toetsen (BIT) (harde eis)

Waarom? Je krijgt dan 3 maanden de tijd om te studeren en te oefenen voor de Beroepsinhoudelijke toetsen. Je krijgt een periode colleges, kan gebruik maken van lesstof op het Blackboard van de ACTA en kan een aantal weken (onder beperkte begeleiding) oefenen in een praktijkruimte.

Hoe? Als je de AKV toetsen hebt gehaald, krijg je van de CBGV een uitnodiging om deel te nemen aan de BIT. Als de factuur hiervoor is betaald, krijg je een uitnodiging van de ACTA voor de oefenperiode

Wanneer? Na het behalen van alle onderdelen van de AKV toets. De BIT moet in ieder geval binnen een jaar na het behalen van de AKV afgelegd worden.

 

10) Beroepsinhoudelijke Toets (BIT) (harde eis)

De Beroepsinhoudelijke toets bestaat uit de volgende deeltoetsen:

• Theoretische deeltoets
• Preklinische toets
• Anamnese
• Diagnose, Indicatiestelling en behandelplanning

Waar? Bij het Academisch Centrum Tandheelkunde (ACTA) in Amsterdam

Wanneer? Na het behalen van de AKV toetsen en het afronden van de oefenperiode bij de ACTA. De toetsen worden twee keer per jaar door de ACTA afgenomen.

 

11) Je hebt een adviesgesprek met CBGV (harde eis)

Waarom? De uitkomsten van de BI-toetsen bespreek je met de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) . De CBGV zal je uitleggen wat hun advies is en hoe lang je nog moet studeren of onder supervisie moet werken, voordat je in Nederland als tandarts mag werken. Dit besluit krijg je tot slot ook per brief opgestuurd. Krijg jij bijvoorbeeld het advies dat je onder supervisie moet werken, dan kan de afdeling Job Support jou ondersteunen in het sollicitatieproces om een supervisieplek te vinden. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het UAF biedt echter geen supervisieplekken aan.

 

12) Je schrijft je in bij het BIG register (harde eis)

Waarom? Alleen als je in het BIG register geregistreerd staat, mag je je beroepstitel gebruiken en mag je voorbehouden handelingen voor tandartsen verrichten.

Hoe? Via www.bigregister.nl. Je hebt waarschijnlijk aan aantal documenten nodig met bewijzen over je werk in je land van herkomst, die je niet kan verkrijgen of aantonen. In dat geval moet je even contact opnemen met je begeleider bij het UAF: wij kunnen hiervoor een verklaring afgeven die je met je inschrijving mee kan sturen.

 

Taalinstituten die relevante trainingen geven

Handige boeken

  • Volksgezondheid & Gezondheidzorg | Mackenbach
  • Algemene ziekteleer voor tandartsen | ISBN 9789031387281
  • Endodontologie | ISBN 9789031373765 (derde herziene druk)
  • Mondziekten, kaak en aangezichtschirurgie | ISBN 978903135321
  • Handboek Communicatie in de Mondzorg | ISBN 9789085621492