Stappenplan voor gediplomeerde farmaceuten/apothekers van buiten de EU

Apothekers die buiten de Europese Unie hun diploma hebben gehaald en in Nederland willen werken, moeten een assessment procedure doorlopen. Deze procedure bestaat uit een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets) en een Beroepsinhoudelijke toets (BI-toets). Het resultaat van deze toetsen bepaalt of je direct als apotheker mag gaan werken. Het kan ook zijn dat je een deel van de opleiding opnieuw moet doen. Om de toetsen te kunnen halen, vindt het UAF dat je je als volgt moet voorbereiden:
Ik wil helpen_Onderwijs

1) Je doet een aanvraag voor de Verklaring van Vakbekwaamheid (harde eis)

Waarom? Voordat je mag deelnemen aan de AKV-toets, controleert de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) je diploma’s, papieren en motivatie. Als alle vereiste documenten goedgekeurd zijn, mag je de AKV-toets doen.

Hoe? Je kunt de verklaring aanvragen met het formulier op de website van de CIBG (zie handige links). Een medische mentor kan je hierbij helpen: vraag je trajectbegeleider om je aan te melden voor een mentor. Van jouw trajectbegeleider kan je ook een aanvullende brief krijgen, mocht je die nodig hebben voor het indienen van je aanvraag.

Wanneer? Zodra je Nederlands op B2-niveau hebt gehaald. Let op: Stuur je aanvraag niet te vroeg in! De CBGV beoordeelt dossiers redelijk snel (de laatste tijd vaak binnen een maand) en stuurt vervolgens een factuur die door het UAF betaald kan worden. Zodra deze betaald is, heb je nog maar 1 jaar de tijd om je AKV toetsen af te leggen.

2) Je behaalt het Staatsexamen NT II (harde eis)

3) Je gaat vrijwilligerswerk of een snuffelstage doen in een Nederlandse instelling voor gezondheidszorg.

Waarom? Je zal geen werkzaamheden als apotheker uitvoeren, maar krijgt op deze manier wel een goed beeld van de werkzaamheden in de zorg, de manier van communiceren tussen apotheker en patiënten. Ook zal je kennis van medische woorden in het Nederlands verbeteren.

Hoe? Neem contact op met vrijwilligersorganisaties bij jou in de omgeving, of vraag naar mogelijkheden bij de gemeente of Vluchtelingenwerk.

Wanneer? Zodra je Nederlands op B2-niveau hebt gehaald.

4) Je volgt een cursus Medisch Nederlands of een C1 cursus (harde eis)

Waarom? Bij de AKV-toets ligt de nadruk op Nederlandse taal- en communicatievaardigheden. Met de cursus Medisch Nederlands vergroot je je medische woordenschat. Je oefent met presenteren en je doet rollenspellen.

Waar? Overleg met je begeleider of er bij jou in de buurt een goede cursus Medisch Nederlands is. Als dit niet haalbaar is (bijvoorbeeld vanwege reistijd), dan volg je een C1 cursus. We raden je dan ook aan het boek ‘Hoe zit het met staan’ door te nemen, en om je aan te melden voor een ‘medische mentor’ via het UAF. Verder kan je als aanvulling op een gewone C1 cursus bijvoorbeeld een cursus Medische Vaktaal volgen. Vraag je begeleider om advies.

Wanneer? Zodra je je B2 cursus hebt gehaald. Dat is een voorwaarde van het UAF om de cursus Medisch Nederlands, of een C1 cursus te betalen.

5) Je volgt een AKV-training voor het medisch assessment

Waarom? In deze training oefen je de vaardigheden die nodig zijn voor de AKV-toets. Zo moet je presentaties geven over medische artikelen en schrijfopdrachten maken over medische thema’s. Ook wordt er uitgebreid getraind door middel van rollenspellen.

Waar? Bij Taalinstituut Babel in Utrecht.

Wanneer? Na het succesvol afronden van je cursus Medisch Nederlands, of je C1 cursus. We raden je aan de AKV training te volgen, zo vlak mogelijk voor het afleggen van de AKV toets.

6) Je volgt een cursus Engels ter voorbereiding op de AKV toets

Waarom? Voor de AKV-toets moet je Engelse taalvaardigheid op niveau B2 of C1 zijn. Als je Engelse taalvaardigheid niet op dat niveau is, raden we je aan de cursus te volgen. Het is daarbij vooral belangrijk om te focussen op leesstrategieën en het vergroten van je Engelse woordenschat.

Waar? Bij een taalinstituut bij jou in de buurt. Vraag je begeleider om advies

Wanneer? Overleg hierover met je begeleider bij het UAF.

7) Je neemt een abonnement op het Pharmaceutisch Weekblad

Waarom? Zo maak je nog uitgebreider kennis met de Nederlandse gezondheidszorg, kun je de nieuwste medische ontwikkelingen volgen en interessante medische artikelen lezen.

Hoe? UAF cliënten kunnen een individueel online abonnement afsluiten via de website https://www.pw.nl/abonneren-form Het UAF kan de kosten voor het abonnement eenmalig betalen (€ 239,-).

8) Je loopt een beroep oriënterende stage bij een apotheek (harde eis)

Waarom? Het beroep van apotheker is heel anders dan in jouw land van herkomst. Daarom is het belangrijk om te weten wat er in een Nederlandse apotheek gebeurt en wat de taken en verantwoordelijkheden van een apotheker zijn. Ook maak je kennis met het medisch jargon.

Hoe? Via je trajectbegeleider kun je een korte stage lopen bij een BENU apotheek bij jou in de regio. Vraag je begeleider om meer informatie. Meer informatie over de apotheek is te vinden op www.benuapotheek.nl

Wanneer? Na het behalen van je cursus Medisch Nederlands/ C1.

Hoe lang? Je bepaalt in principe zelf hoe lang je stage wil lopen: er is keuze uit 5-10, 10-15 of 15-20 dagen. Dit moet natuurlijk in overleg gebeuren met de apotheker die de stageplaats aanbiedt (tijd, ruimte, beschikbaarheid etc.).

9) Je maakt de AKV-toets (harde eis)

De toets bestaat uit de volgende onderdelen:

Nederlandse taal en communicatievaardigheden (Toets A: Samenvatten & presenteren, Toets B: Gesprek & verslag)
Engelse leesvaardigheid (Toets C)
Kennis van de Nederlandse gezondheidszorg (Toets D)
Waar: de toets wordt afgenomen door taleninstituut Babel in Utrecht.

Wanneer? Nadat je de AKV-training hebt gehaald.

10) Je meldt je aan voor de Master Farmacie aan de Universiteit Utrecht, Leiden of Groningen (harde eis)

Waarom? Na het doorlopen van de assessment procedure, zal je weer een deel van de studie Farmacie moeten volgen. De inhoud van de opleidingen bij de verschillende universiteiten verschilt nogal, daarom is het belangrijk de opleidingen goed met elkaar te vergelijken. Naast het bestuderen van de websites, is het belangrijk op de open dagen van de universiteiten te bezoeken.

Wanneer? Na het afronden van de AKV toets, terwijl je wacht op het adviesgesprek met de CBGV. Je hoeft het advies van de CBGV nog niet te hebben als je je aanmeldt, maar je moet wel duidelijk aangeven dat je hierop aan het wachten bent. Let op: de master Farmacie heeft 2 aanmelddeadlines per jaar. Check de website van de universiteit voor meer informatie, en zorg ervoor dat je je op tijd aanmeldt.

Hoe? Aanmelden voor de master, kan via Studielink.

11) Adviesgesprek met CBGV

De uitkomsten van de AKV-toets bespreek je met de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) . De CBGV zal je uitleggen wat hun advies is en hoe lang je nog moet studeren voordat je in Nederland als apotheker mag werken. Dit besluit krijg je tot slot ook per brief opgestuurd.

12) De opleiding Farmacie

In Nederland kun je aan drie onderwijsinstellingen de master Farmacie volgen: Universiteit van Groningen, Universiteit Utrecht en Universiteit van Leiden. Alle masteropleidingen zijn in het Nederlands.

13) Je schrijft je in bij het BIG register (harde eis)

Waarom? Alleen als je in het BIG register geregistreerd staat, mag je je beroepstitel gebruiken en mag je voorbehouden handelingen voor apothekers verrichten.

Hoe? Via www.bigregister.nl Je hebt waarschijnlijk aan aantal documenten nodig met bewijzen over je werk in je land van herkomst, die je niet kan verkrijgen of aantonen. In dat geval moet je even contact opnemen met je begeleider bij het UAF: wij kunnen hiervoor een verklaring afgeven die je met je inschrijving mee kan sturen.

Alternatieven

Na het assessment moet je nog een aantal jaren Farmacie studeren. Dit is in totaal vaak zelfs nog vier jaar (1 jaar een pre-master en 3 jaar een master). Hierbij een aantal alternatieve studies ter overweging:

  • Medisch Laboratorium Onderzoek (HBO)
  • Master Farmaceutische wetenschappen (VU en RUL): dit is een onderzoeks-master en een zeer exacte studie.
  • Masteropleidingen (1-2-3 jaar) aan de universiteit in de richting van Gezondheidszorg. Voor veel (Engelstalige) masteropleidingen gelden weer eigen selectiecriteria zoals een Engelse taaltoets. Vraag dit na bij de opleiding zelf.
  • Vraag je Trajectbegeleider voor een uitgebreide lijst met alternatieven

Handige websites

Taalinstituten die relevante trainingen geven

Handige boeken

  • Volksgezondheid & Gezondheidzorg | Mackenbach
  • Standaarden voor zelfzorg | een uitgave van KNMP/WINap