Stappenplan voor gediplomeerde artsen van buiten de EU

Artsen die buiten de Europese Unie hun diploma hebben gehaald en in Nederland willen werken, moeten een assessment procedure doorlopen. Deze procedure bestaat uit een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets) en een Beroepsinhoudelijke toets (BI-toets). Het resultaat van deze toetsen bepaalt of je direct als arts mag gaan werken. Het kan ook zijn dat je een deel van de opleiding opnieuw moet doen. Om de toetsen te kunnen halen, vindt het UAF dat je je als volgt moet voorbereiden:
Ik wil helpen_Onderwijs

1) Je doet een aanvraag voor de Verklaring van Vakbekwaamheid (harde eis)

Waarom? Voordat je mag deelnemen aan de AKV-toets, controleert de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) je diploma’s, papieren en motivatie. Als alle vereiste documenten goedgekeurd zijn, mag je de AKV-toets doen.

Hoe? Je kunt de verklaring aanvragen met het formulier op de website van de CIBG (zie handige links). Een medische mentor kan je hierbij helpen: vraag je trajectbegeleider om je aan te melden voor een mentor. Van jouw trajectbegeleider kan je ook een aanvullende brief krijgen, mocht je die nodig hebben voor het indienen van je aanvraag.

Wanneer? Zodra je Nederlands op B2-niveau hebt gehaald. Let op: Stuur je aanvraag niet te vroeg in! De CBGV beoordeelt dossiers redelijk snel (de laatste tijd vaak binnen een maand) en stuurt vervolgens een factuur die door het UAF betaald kan worden. Zodra deze betaald is, heb je nog maar 1 jaar de tijd om je AKV toetsen af te leggen.

2) Je behaalt het Staatsexamen NT II (harde eis)

3) Je gaat vrijwilligerswerk of een snuffelstage doen in een Nederlandse instelling voor gezondheidszorg.

Waarom? Je zal geen werkzaamheden als arts uitvoeren, maar krijgt op deze manier wel een goed beeld van de werkzaamheden in de zorg, de manier van communiceren tussen artsen, verpleegkundigen en patiënten. Ook zal je kennis van medische woorden in het Nederlands verbeteren.

Hoe? Neem contact op met vrijwilligersorganisaties bij jou in de omgeving, of vraag naar mogelijkheden bij de gemeente of Vluchtelingenwerk.

Wanneer? Zodra je Nederlands op B2-niveau hebt gehaald.

4) Je volgt een cursus Medisch Nederlands of een C1 cursus (harde eis)

Waarom? Bij de AKV-toets ligt de nadruk op Nederlandse taal- en communicatievaardigheden. Met de cursus Medisch Nederlands vergroot je je medische woordenschat. Je oefent met presenteren en je doet rollenspellen.

Waar? Overleg met je begeleider of er bij jou in de buurt een goede cursus Medisch Nederlands is. Als dit niet haalbaar is (bijvoorbeeld vanwege reistijd), dan volg je een C1 cursus. We raden je dan ook aan het boek ‘Hoe zit het met staan’ door te nemen, en om je aan te melden voor een ‘medische mentor’ via het UAF. Verder kan je als aanvulling op een gewone C1 cursus bijvoorbeeld een cursus Medische Vaktaal volgen. Vraag je begeleider om advies.

Wanneer? Zodra je je B2 cursus hebt gehaald. Dat is een voorwaarde van het UAF om de cursus Medisch Nederlands, of een C1 cursus te betalen.

5) Je volgt een AKV-training voor het medisch assessment

Waarom? In deze training oefen je de vaardigheden die nodig zijn voor de AKV-toets. Zo moet je presentaties geven over medische artikelen en schrijfopdrachten maken over medische thema’s. Ook wordt er uitgebreid getraind door middel van rollenspellen.

Waar? Bij Taalinstituut Babel in Utrecht.

Wanneer? Na het succesvol afronden van je cursus Medisch Nederlands, of je C1 cursus. We raden je aan de AKV training te volgen, zo vlak mogelijk voor het afleggen van de AKV toets.

6) Je volgt een cursus Engels ter voorbereiding op de AKV toets

Waarom? Voor de AKV-toets moet je Engelse taalvaardigheid op niveau B2 of C1 zijn. Als je Engelse taalvaardigheid niet op dat niveau is, raden we je aan de cursus te volgen. Het is daarbij vooral belangrijk om te focussen op leesstrategieën en het vergroten van je Engelse woordenschat.

Waar? Bij een taalinstituut bij jou in de buurt. Vraag je begeleider om advies

Wanneer? Overleg hierover met je begeleider bij het UAF.

7) Je neemt een abonnement op Medisch Contact Online (harde eis)

Waarom? Zo maak je nog uitgebreider kennis met de Nederlandse gezondheidszorg, kun je de nieuwste medische ontwikkelingen volgen en interessante medische artikelen lezen. Ook krijg je via Medisch Contact toegang tot de voortgangstoetsen, die je moet oefenen voordat je deelneemt aan de Beroepsinhoudelijke toets.

Hoe? UAF cliënten kunnen een individueel online abonnement afsluiten via deze website. Het UAF kan de kosten voor het abonnement eenmalig betalen (€ 99,-).

8) Je maakt de AKV-toets (harde eis)

De toets bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Nederlandse taal en communicatievaardigheden (Toets A: Samenvatten & presenteren,
   Toets B: Gesprek & verslag)
  • Engelse leesvaardigheid (Toets C)
  • Kennis van de Nederlandse gezondheidszorg (Toets D)


Waar?
de toets wordt afgenomen door taleninstituut Babel in Utrecht.

Wanneer? Nadat je de AKV-training hebt gehaald.

9) Je gaat op zoek naar een meeloopstage (harde eis)

Waarom? Om je voor te bereiden op de Beroepsinhoudelijke toets is het belangrijk om een meeloopstage te doen bij een Nederlandse huisarts. Zo krijg je inzicht in de dagelijkse praktijk van een huisarts en vergroot je je medische woordenschat. Ook krijg je een duidelijk beeld van de arts-patiëntrelatie.

De huisarts biedt een plaats waar je ervaring kan opdoen met anamnese en lichamelijk onderzoek in Nederland; deze stage is te vergelijken met wat een Nederlandse coassistent doet bij zijn/haar huisartsen stage. De stage lopende Buitenlandse arts heeft nog geen BIG registratie en werkzaamheden zullen dus plaatsvinden onder supervisie van de betreffende huisarts.

Hoe lang? Je bepaalt in principe zelf hoe lang je stage wil lopen: er is keuze uit 5-10, 10-15 of 15-20 dagen. Dit moet natuurlijk in overleg gebeuren met de huisarts die de stageplaats aanbiedt (tijd, ruimte, beschikbaarheid etc.).

Wanneer? Na het behalen van alle onderdelen van de AKV-toets.

10) Je neemt deel aan workshops die worden aangeboden door de VBGA

Waarom? Om je voor te bereiden op de Beroepsinhoudelijke Toets is het goed om, naast het bestuderen van de theorie, ook je praktische kennis op te frissen en handelingen uit te voeren. Te denken valt aan een workshop hechten, een workshop infuus inbrengen, training reanimatie etc.

Waar? De VBGA regelt een locatie waar medische trainingszalen en instrumenten beschikbaar zijn.

Wanneer? De workshops vinden enkele keren per jaar plaats, voor de data van de BI Toets. Houd de website van de VBGA in de gaten en meld je bij hen aan (www.vbga.nl).|

11) Je maakt de Beroepsinhoudelijke toets (BI-toets) (harde eis)

De Beroepsinhoudelijke toets bestaat uit drie deeltoetsen:

 • Medische Basiskennis
 • Klinische Kennis
 • Klinische Vaardigheden

   

Waar? Bij de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Maastricht.

12) Je hebt een adviesgesprek met CBGV (harde eis)

Waarom? De uitkomsten van de BI-toetsen bespreek je met de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) . De CBGV zal je uitleggen wat hun advies is en hoe lang je nog moet studeren of onder supervisie moet werken, voordat je in Nederland als arts mag werken. Dit besluit krijg je tot slot ook per brief opgestuurd. Krijg jij bijvoorbeeld het advies dat je onder supervisie moet werken, dan kan de afdeling Job Support jou ondersteunen in het sollicitatieproces om een supervisieplek te vinden. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het UAF biedt echter geen supervisieplekken aan.

13) Je schrijft je in bij het BIG register (harde eis)

Waarom? Alleen als je in het BIG register geregistreerd staat, mag je je beroepstitel gebruiken en mag je voorbehouden handelingen voor artsen verrichten.

Hoe? Via www.bigregister.nl Je hebt waarschijnlijk aan aantal documenten nodig met bewijzen over je werk in je land van herkomst, die je niet kan verkrijgen of aantonen. In dat geval moet je even contact opnemen met je begeleider bij het UAF: wij kunnen hiervoor een verklaring afgeven die je met je inschrijving mee kan sturen.

Taalinstituten die relevante trainingen geven

Handige boeken

 • Volksgezondheid & Gezondheidzorg | Mackenbach
 • Hoe zit het met staan | cursus Nederlands voor anderstalige artsen | schrijvers: L.H.M van Palenstein, S. Helderman en L.M. Bekedam