Nieuws

Sluit nieuwe inwoners in uw gemeente niet uit!

Sluit nieuwe inwoners in uw gemeente niet uit!

Nog steeds is het zo dat vluchtelingen in de ene gemeente de ruimte krijgen voor een studie en in de andere gemeente niet. Hier moet snel verandering in komen en daarom stuurden we in de zomer al dit pamflet aan politieke partijen in de zeventig grootste gemeenten. Het UAF pleit voor maatwerkoplossingen die aansluiten bij de kennis, ervaring en capaciteiten van nieuwkomers. Zo neemt de kans op duurzame participatie toe. (Anders gezegd: de snelste weg naar werk is niet altijd de meest duurzame weg naar werk.)

Een ander knelpunt heeft te maken met kansen voor vluchtelingen in het mbo. Statushouders die vanuit een bijstandsuitkering instromen in het mbo en studiefinanciering krijgen, lopen tegen twee drempels op:
1) Een forse inkomensdaling bij de overgang naar studiefinanciering.
2) Voorafgaand aan het studiejaar moeten in één keer hoge kosten gemaakt worden voor de aanschaf van studieboeken en -materialen.

Het UAF pleit op dit punt voor een oplossing op nationaal niveau. Gemeenten kunnen vooralsnog financiële hobbels wegnemen door gebruik te maken van de bijzondere bijstand.

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF