Nieuws

Oud-UAF-voorzitter Ruud Lubbers overleden

Oud-UAF-voorzitter Ruud Lubbers overleden

‘Vluchtelingen zijn krachtige mensen. Ze kunnen ook veel betekenen voor onze samenleving. Daarom helpen we hen bij hun studie aan de universiteit of hogeschool. Dat worden dan artsen of ingenieurs, mensen die belangrijk voor ons zijn.’

Wij zijn aangeslagen en verdrietig door het overlijden van onze oud-voorzitter Ruud Lubbers. Dankbaar kijken wij terug op zijn tomeloze inzet voor vluchtelingen, die hij ‘de-moeite-waard-mensen’ noemde. Hij geloofde in hun talenten en capaciteiten en was oprecht geïnteresseerd in de mens achter de vluchteling.

Politieke klimaat
Op Radio 1 vertelde UAF-directeur Mardjan Seighali over de enorme inzet van Lubbers voor vluchtelingen. Luister hier naar dit persoonlijke verhaal. Seighali: ‘De laatste keer dat we elkaar telefonisch spraken toonde hij zich bedroefd over het veranderende politieke klimaat en het sluiten van de grenzen.’

Deuren openen
Als voorzitter heeft Lubbers zich van 2006 tot 2014 met hart en ziel ingezet om het UAF verder te brengen. Hij opende talloze deuren en kwam met slimme ideeën en pragmatische oplossingen die tot op de dag van vandaag doorklinken in de organisatie. Zo heeft hij samen met wijlen Saskia Stuiveling, voormalig President van de Algemene Rekenkamer en lid van de Raad van Toezicht van het UAF, aan de basis gestaan van het plan om meer kansen voor vluchtelingen te creëren in het mbo. Deze verantwoordelijkheid heeft het UAF op zich genomen en Lubbers was verheugd om te horen dat kort daarna nieuwe initiatieven voor vluchtelingen met een middelbaar opleidingsniveau van start gingen.

Veerkracht
Als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties raakte Lubbers onder de indruk van de kracht van vluchtelingen. Hij geloofde in hun talenten en capaciteiten, bewonderde hun veerkracht en noemde vluchtelingen een verrijking voor onze cultuur.

Hoewel Ruud Lubbers de meeste nevenfuncties die hij kreeg aangeboden aan zich voorbij liet gaan, koos hij bewust voor het voorzitterschap van het UAF. Op de achtergrond speelde zijn partner Ria Lubbers ook een belangrijke rol bij dit besluit.

Rechtvaardigheidsgevoel
In zijn werk voor vluchtelingen liep Lubbers niet voor problemen weg. Hij analyseerde, kwam met oplossingen, legde verbindingen tussen organisaties en bracht de juiste mensen bij elkaar. Seighali: ‘Ruud Lubbers was een man met hart voor de inhoud. Zijn ongeduld sierde hem. Hij had een sterk rechtvaardigheidsgevoel en vond dat niemand mocht worden uitgesloten van kansen op studie en werk.’

In mei 2014 droeg Ruud Lubbers de voorzittershamer over aan Job Cohen. Seighali: ‘Tot de dag van zijn dood bleef hij betrokken bij het lot van vluchtelingen. Hij was altijd bereid om mee te denken, maar bleef de laatste jaren op gepaste afstand van het UAF.’

Ruud Lubbers was oprecht geïnteresseerd in mensen en in hun verhalen. We zijn dankbaar voor zijn betrokkenheid en jarenlange inzet voor vluchtelingen en blijven de mooie herinneringen aan zijn werk voor het UAF koesteren.

Medewerkers, directie en Raad van Toezicht

Media

Accepteer marketing-cookies om deze video te kunnen bekijken.

 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF