Nieuws

Pamflet effectiever inburgeringsbeleid aangeboden aan informateur Schippers

Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten van het inburgeringsbeleid, eerder dit jaar gepubliceerd door de Algemene Rekenkamer, pleitte het UAF in maart 2017 samen met onderwijsinstellingen, vluchtelingenorganisaties en gemeenten voor maatregelen. Op initiatief van het UAF stelde een brede maatschappelijke alliantie een pamflet op waarin zij de nieuwe regeringscoalitie opriep om gemeenten een regierol te geven bij de begeleiding van inburgeraars. Afgelopen week werd het pamflet middels een ingezonden brief aangeboden aan informateur Schippers.

Met concrete verbeteringsvoorstellen willen de organisaties voorkomen dat nieuwkomers blijvend afhankelijk worden van sociale voorzieningen. UAF-directeur Mardjan Seighali: ‘Laten we er samen voor zorgen dat nieuwkomers een goede start krijgen en volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Dat is in ieders belang.’

Meer weten over het doel van het pamflet en de alliantie die het UAF is aangegaan? Lees het nieuwsartikel ‘Geef de regie op inburgering aan gemeenten’ terug van 24 maart 2017.

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF