Nieuws

Zo benutten we het potentieel van vluchtelingen sneller

Zo benutten we het potentieel van vluchtelingen sneller

Het UAF werkt nauw samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeenten die het potentieel van vluchtelingen in Nederland beter willen benutten. We noemen drie inspirerende voorbeelden.

Werkervaring opdoen bij de NTR
De publieke omroep nam enige tijd geleden het initiatief voor het online platform NPO Net in Nederland. Nieuwkomers vinden daar o.a. Nederlandse televisieprogramma’s die in diverse talen zijn ondertiteld, zodat ze sneller thuis raken in de samenleving. ‘Voor een snellere integratie is het belangrijk dat mensen in hun moedertaal de basisinformatie over Nederland tot zich nemen. Vervolgens gaat het leren kennen van de samenleving en de Nederlandse taal veel beter’, signaleert Bernadette Slotboom, eindredacteur van Net in Nederland.

Vluchtelingstudenten die door het UAF worden begeleid maken deel uit van de redactie en doen werkervaring op bij de NTR als webredacteur of camerajournalist. Het UAF adviseert medewerkers van de NTR over diversiteit en inclusie en verzorgt loopbaan- en sollicitatietrainingen voor vluchtelingstudenten. Binnenkort wordt de behoefte aan Net in Nederland geëvalueerd en dan wordt duidelijk of het blijft bestaan. Het UAF is vóór!

Op de foto: Arash en Besan aan het werk bij Net in Nederland

Kostbare tijdwinst en betere kansen op de arbeidsmarkt
Op de Universiteit van Amsterdam zijn zes werkervaringsplekken gecreëerd voor vluchtelingen die door het UAF worden ondersteund en nog maar kort in Nederland zijn. Terwijl zij hun taalvaardigheid verbeteren en zich voorbereiden op een studie, doen ze werkervaring op. Dit betekent kostbare tijdwinst en vergroot hun arbeidsmarktkansen. Bij dit project zijn alle relevante spelers betrokken, waaronder de gemeente Amsterdam. Een sociaal programma en loopbaanbegeleiding maken ook onderdeel uit van het project. De intentie is om dit project in de komende jaren verder uit te bouwen.

Gewilde kwalificatie als BIM-ingenieur
Voor vluchtelingen die in het land van herkomst zijn opgeleid tot civieltechnisch of bouwkundig ingenieur zette het UAF samen met bouwbedrijf Dura Vermeer en de Hogeschool Rotterdam een tweejarig leerwerktraject op. Dit leidt op tot BIM-ingenieur, een kwalificatie waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. In november begonnen vier vluchtelingen aan de opleiding Integraal Bouwmanagement en zette Dura Vermeer zich in voor bijpassende leerwerkplekken.

De meerwaarde van dit project is dat een vluchteling gelijktijdig een diploma behaalt en werkervaring opdoet, wat de kansen op duurzame arbeidsmarktdeelname vergroot. Het UAF selecteerde de kandidaten en vergoedde de studiekosten. Tijdens het tweejarige traject begeleiden we de studenten waar nodig. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers optimaal voorbereid aan de studie beginnen, bieden we sinds begin 2017 ook een schakeltraject aan op de Hogeschool Rotterdam. De hogeschool geeft deze lessen kosteloos en het UAF vergoedt alle reiskosten. Het schakeltraject is tot stand gekomen op advies van deelnemers, docenten en het UAF. Momenteel (voorjaar 2017) zit veertien studenten in de schakelklas; toekomstige BIM-ingenieurs!

 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF