Nieuws

‘Vluchtelingen willen niks liever dan werken. Waarom krijgen ze zo weinig steun?’

De Correspondent vroeg aan 160 statushouders naar hun ervaringen bij het opbouwen van een toekomst in Nederland. Uit de enquête blijkt o.a. dat de begeleiding door gemeenten nogal eens te wensen overlaat. Het UAF onderschrijft dat de begeleiding van vluchtelingen in veel gevallen beter kan en probeert daar samen met ketenpartijen verandering in te brengen. Goeie voorbeelden zijn er ook en daarvan valt veel te leren.

Volgens het UAF zijn gemeenten er vaak op gericht om statushouders zo snel mogelijk uit de uitkering te krijgen. Dat is op zich begrijpelijk, maar wanneer dit betekent dat gevluchte ingenieurs en artsen in de afvalsortering terecht komen, dan gaat er iets verkeerd. Andere gemeentes bieden statushouders juist de kans om zichzelf eerst verder te scholen, zodat ze daarna hun eigen vak kunnen uitoefenen. Die aanpak is meer gericht op de lange termijn en vergroot de kansen op duurzame arbeidsdeelname. Mardjan Seighali, directeur UAF: ‘Waar het om gaat, is dat zo vroeg mogelijk in kaart wordt gebracht welke capaciteiten een vluchteling heeft en welk begeleidingstraject daar het best bij aansluit.’

Maatwerkondersteuning in de regio, waarbij expertise wordt gebundeld, is volgens het UAF het beste recept voor succes. Daarom werkt het UAF nauw samen met een groot aantal gemeenten, onderwijsinstellingen, en werkgevers. Hierbij wordt ook gekeken naar korte trajecten naar werk, zodat vluchtelingen niet eerst zes jaar hoeven te studeren voordat ze aan de slag kunnen.

Seighali: ‘In Leiden start binnenkort een docentenopleiding van één jaar voor vluchtelingen die al een kwalificatie op zak hebben in wiskunde, natuurkunde of scheikunde. Ze hoeven alleen hun Nederlandse taalvaardigheid op niveau te brengen en hun lesbevoegdheid te halen.’ Een ander voorbeeld is een project samen met de Universiteit van Amsterdam, waarbij hoogopgeleide statushouders al tijdens hun inburgering werkervaring opdoen. Samen met de Hogeschool Rotterdam en bouwbedrijf Dura Vermeer ondersteunt het UAF vluchtelingen die aan de slag willen als ingenieur. Seighali: ‘Tijdens een verkorte ingenieursopleiding wil Dura Vermeer vluchtelingen de mogelijkheid bieden om alvast werkervaring op te doen. Dat is zeer waardevol en zo valt veel tijd te winnen.’

Het UAF ondersteunt vluchtelingen bij hun studie en het vinden van werk. Ook adviseert het UAF gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen over specifieke maatregelen die zij kunnen nemen binnen bestaand beleid, zodat gelijke kansen ontstaan voor vluchtelingen die willen studeren of werken. Met 21 gemeenten heeft het UAF inmiddels samenwerkingsafspraken vastgelegd in een convenant.

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van het UAF