Schakeljaren

De volgende onderwijsinstellingen bieden een schakeljaar. Neem contact op met de contactpersoon bij de onderwijsinstelling voor meer informatie.

Hogeschool Utrecht ICT

ICT, gebouwde omgeving, educatie
Contactpersoon:  Hanke Drop 
Telefoon 088 - 481 82 83 
E-mail: hanke.drop@hu.nl

Fontys Eindhoven & Tilburg

Website
Fontys Pre-Bachelor voor vluchteling-studenten
Contactpersoon: Taïssa Slengard
Telefoon Fontys Contact Centrum: 08850-80000
E-mail: prebachelor@fontys.nl

Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN)

Website
Contactpersoon: Manja Mekking
Telefoon: 024-3530304
E-mail: schakeljaar@han.nl

Hogeschool van Amsterdam

Website
Contactpersoon: Fatima Lamkaddem
Telefoon: 020-5995858
E-mail: taalenschakel@hva.nl

Vrije Universiteit Amsterdam (VASVU)

Website
Contactpersoon: Kees Smit
Telefoon: 020-598 63 51
E-mail: cp.smit@let.vu.nl, vasvu@let.vu.nl

Alfa College Groningen

Website
Contactpersoon: Mariëlle Bieleman
E-mail: vbj-vavo@alfa-college.nl
Telefoon:06-53411196

Haagse Hogeschool

Website
Contactpersoon: A. J. Broekhoven
Telefoon: 070 - 445 8681
E-mail: schakeljaar@hhs.nl

HS Zuyd pre-bachelor voor vluchtelingen

Website
Contactpersoon: Hilde van Schaeren
Telefoonnummer: 088 507 5518
E-mailadres: dnpinfo@denieuwstepabo.nl

Mundium NT2-College Roermond

Website
Contactpersoon: mevr. Marlou Domurath
Telefoon: 0475777872
E-mail: m.domurath@mdw.nt2mundium.nl

Albeda College Rotterdam

Website
De contactpersoon is Janna van der Sluijs.
Telefoon 010- 2214108
E-mail: J.vanderSluijs@albeda.nl

ROC Midden Nederland, Utrecht

Website
Contactpersoon: Marinka Pet
Telefoon: 030-7548153
E-mail: m.pet@rocmn.nl

Hogeschool Windesheim

Website
Contactpersoon: Alies Vlasbloem
Tel.: 088-4698991
E-mail: ad.vlasbloem@windesheim.nl

Saxion

Website
Contactpersoon: Mariska Ansink
Tel.: 053-4871995
E-mail: m.s.ansink@saxion.nl

Universiteit Tilburg

Website
Contactpersoon: Language Center Tilburg University
Tel.: 013-4662508
E-mail: pre-bachelor@tilburguniversity.edu

Voorbereidend Jaar Leiden

Website
Contactpersoon: mevrouw Hildegard Aerden
E-mail: vjl@leidenuniv.nl

Voorbereidend Jaar Erasmus Rotterdam

Website
Contactpersoon: Kevin van der Poel
E-mail: vje@eur.nl

Schakelprogramma Utrecht Boswell-Bèta

Website Schakelprogramma Boswell-Bèta
Contactpersoon:  Tessa Verboven
Telefoon 030-4300112
E-mail: schakelprogramma@boswell-beta.nl

 

Wat is een schakeljaar?

In een schakeljaar leer je naast Nederlands en vakken die voor jouw studie van belang zijn, andere vakken als studievaardigheden, informatica en maatschappijoriëntatie. Een schakeljaar biedt je ook een goede gelegenheid om te wennen aan de Nederlandse onderwijscultuur, die vaak anders is dan dat je gewend bent in jouw land van herkomst.

Aan het eind van het schakeljaar heb je kennis van de Nederlandse taal op staatsexamen niveau NT2-II. Ook weet je wat studeren in Nederland inhoudt: o.a. hoorcolleges, presentaties, groepsopdrachten. Je bent hierdoor beter in staat een opleiding in het hoger onderwijs succesvol te doorlopen.