Persoonlijke begeleiding

Tijdens je studie krijg je zoveel mogelijk begeleiding van een vaste studentenbegeleider van het UAF. Met hem of haar bespreek je alle belangrijke stappen in je studie.

Je studentenbegeleider volgt ook je studievoortgang. Daarom is het belangrijk dat je tenminste een keer per jaar je studieresultaten doorgeeft aan ons. Je ontvangt hiervoor een formulier om terug te sturen naar het UAF. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met je studiebegeleider bij studieproblemen of als je bijvoorbeeld advies wilt over jouw financiële positie.

Het UAF biedt ook een mentoringprogramma aan. Dit is aanvullend op de begeleiding die je krijgt van je studentenbegeleider. Hij of zij kan je ondersteunen met het vinden van een stage of vrijwilligerswerk, je wegwijs maken in je onderwijsinstelling of je helpen met de Nederlandse taal. Ook kan een mentor je introduceren in zijn of haar netwerk. 

Meedoen aan het studentenleven

Wil je weten wat er voor vluchtelingstudenten wordt georganiseerd op jouw onderwijsinstelling of in jouw stad? In de database My University Cares Too vind je verschillende initiatieven die je helpen om mee te doen aan het studentenleven. Bijvoorbeeld een boekenclub, buddyprogramma’s en sportactiviteiten.

 

Eerste hulp bij studeren

Ben je op de Welkomsbijeenkomst van het UAF geweest? Dan heb je een reader 'Eerste hulp bij studeren' ontvangen. Ben je niet bij de bijeenkomst geweest of wil je de reader ook digitaal hebben? Dat kan! Download de reader hier.

Collegegeld

Als je studeert, moet je collegegeld betalen aan de instelling waar je je opleiding volgt. Er bestaat wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Het UAF betaalt alleen het wettelijk collegegeld. Universiteiten en hogescholen vragen een hoger instellingscollegegeld aan studenten uit landen die niet behoren tot de EER (Europese Economische Ruimte). Het UAF heeft met universiteiten en hogescholen afgesproken dat UAF-studenten dit hoge bedrag niet hoeven te betalen.

Betaling collegegeld
Via Studielink moet je de betaalwijze van het collegegeld aangeven. >> Lees bij 'Financiën' hoe het werkt