Klachtenregeling of bezwaar

Bent u als (ex-)cliënt of donateur ontevreden over hoe het UAF u heeft behandeld of in een bepaalde kwestie heeft gehandeld, dan kunt u een klacht indienen. Lees dit document voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt indienen.

Richt uw klacht aan de directeur van het UAF en zorg ervoor dat er tenminste instaat:

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen uw bezwaar is gericht.

Stuur uw klacht naar:

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
T.a.v. Mardjan Seighali, directeur
Postbus 14300
3508 SK Utrecht