Financiën na je studie

60 % gift en 40% lening

Misschien moet je nog een schuld aan het UAF terugbetalen. Je hebt een schuld opgebouwd aan het UAF als je een UAF-lening hebt ontvangen. Deze lening bestaat meestal voor 60% uit een gift en voor 40% uit een lening. Je begint met het aflossen van uw studieschuld drie maanden nadat je geen student meer van het UAF bent. Hoe los ik mijn studieschuld bij het UAF en stichting SUS af? (pdf)

Rente

Over de schuld die je bij het UAF opbouwt betaal je rente. Die rente is even laag als bij DUO. Bekijk de actuele rentestand op de site van DUO.

Volledige gift en geen lening?

Het UAF betaalt voorbereidings- en/of studiekosten voor u (cursus-, boeken- en eventueel reisgeld). Normaal gesproken worden alle bedragen die het UAF betaalt, verstrekt op 60/40 basis (60% is gift, 40% is lening) of op 100% lening basis.

Onder bepaalde voorwaarden, (namelijk geldige inschrijving op een school, soort verblijfsstatus en hoogte van uw inkomen) kan het UAF deze kosten declareren bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (OCW). Als u aan deze voorwaarden voldoet, hoeft u de over het schooljaar 2018 betaalde studiekosten -als die binnen deze regeling vallen- niet terug te betalen aan het UAF.

Schuldverklaring

Je bent UAF-student geworden toen je de ‘schuldverklaring’ ondertekende. Deze krijg je toegestuurd samen met de brief waarin het UAF je laat weten dat je ondersteuning van ons krijgt. Als je de schuldverklaring ondertekent, ga je akkoord met de financieringswijze van het UAF.

Schuldbekentenis: jaarlijkse brief over de hoogte van je schuld

De ‘schuldbekentenis’ is een document dat wij je jaarlijks toesturen. De schuldbekentenis bevat actuele informatie over de hoogte van je schuld bij het UAF. Je ontvangt twee dezelfde formulieren. Onderteken één exemplaar en stuur het terug naar het UAF. Op deze manier blijft voor jou duidelijk hoeveel je moet aflossen als je geen UAF-student meer bent en wij weten dat je akkoord bent met je opgebouwde studieschuld.

Stuur het document altijd terug

Als je de schuldbekentenis niet of te laat naar het UAF terugstuurt, stoppen we (tijdelijk) met onze uitbetalingen. Het is dus erg belangrijk dat je het document ondertekend terugstuurt.

Let op: ook als er geen veranderingen zijn in de hoogte van je schuld, ontvang je jaarlijks een schuldbekentenis. Wij vinden het namelijk belangrijk dat je op de hoogte blijft van de hoogte van je schuld.

Einde van de ondersteuning van het UAF en aflossing schuld

Stopt het UAF met jouw ondersteuning (bijvoorbeeld omdat je afgestudeerd bent)? Dan sturen we jou een brief waarin de de start van je schuldaflossing bij het UAF staat. Je moet beginnen met terugbetalen drie maanden nadat je geen student van het UAF meer bent. Je betaalt je schuld terug in maandelijkse termijnen. Hierbij houden we rekening met de hoogte van je inkomen.

Contact

Afdeling Financiële administratie
Telefoon:  (030) 2520835
E-mail: administratie@uaf.nl
Je kunt ook je studentenbegeleider bellen of mailen.