Mbo: het UAF pakt de handschoen op

Mery Redjopawiro, projectleider mbo bij het UAF: ‘Nog te vaak krijgen vluchtelingen verkeerde informatie of goedbedoelde maar slecht uitpakkende adviezen. Ook is het voor hem lastig om zelf zijn weg te vinden omdat hij geen zicht heeft op de mogelijkheden die er zijn in zijn regio. Hier willen we graag verandering in brengen.’

Vluchtelingen met een (potentieel) middelbaar opleidingsniveau krijgen moeilijk toegang tot het mbo, omdat goede informatie en begeleiding vaak ontbreekt. Uit een inventarisatie van alle relevante spelers in het mbo-veld bleek dat er veel behoefte is aan:

 • informatie en advies
 • begeleiding bij studie of werk
 • aanvullende financiering
 • belangenbehartiging

In samenspraak met de MBO Raad, ROC’s, VluchtelingenWerk Nederland, het Leerwerkloket en de SBB pakt het UAF die handschoen op.

Voor wie?
De doelgroep die het UAF op termijn gaat ondersteunen zijn vluchtelingen die in staat zijn op mbo-niveau 3 of 4 een diploma te behalen of op dat niveau uit te stromen naar werk.

Wat gaan we doen?
De dienstverlening bestaat uit drie pijlers, die we vanaf dit jaar opzetten:

 • Informatie en advies (mbo-helpdesk, voorlichting en 'warme overdracht')
 • Werktrajecten BBL
 • Begeleiden en financieren van mbo-opleidingstrajecten

Onze mbo-dienstverlening

Mbo-helpdesk: informatie over de mogelijkheden

Het UAF opent 5 juli 2017 de mbo-helpdesk. Mery Redjopawiro, projectleider mbo bij het UAF: ‘Bij de helpdesk kun je in eerste instantie terecht voor algemene informatie over de mogelijkheden in het mbo. Vervolgens starten we na de zomer van 2017 ook stapsgewijs met het geven van regionale informatie en advies. We maken afspraken met onze regionale partners over de manier van informatievoorziening, het delen van informatie en de rol van de mbo-helpdesk hierin. De dienstverlening van het UAF vormt een aanvulling op bestaande dienstverlening in de regio.’

Vluchtelingen krijgen informatie en advies over:

 • taal
 • inburgering
 • onderwijs in Nederland
 • wet- en regelgeving over het studeren in Nederland

De dienstverlening van het UAF vormt een aanvulling op bestaande dienstverlening van ROC’s, het Leerwerkloket en andere betrokken organisaties.

Warme overdracht: meer dan alleen een doorverwijzing

Voor vluchtelingen die de capaciteit hebben om direct in te stromen bij een ROC, maar hierbij nog net een extra zetje nodig hebben, verzorgt het UAF een ‘warme overdracht’. Twee situaties zijn mogelijk: de vluchteling wordt toegelaten door de onderwijsinstelling, waardoor het UAF deze persoon meteen weer ‘los kan laten’. Of de onderwijsinstelling laat aan het UAF weten welke zaken nog aandacht nodig hebben. Met deze terugkoppeling kan het UAF de vluchteling informeren en adviseren over de stappen die hij/zij moet zetten.

De warme overdracht is dus veel meer dan alleen een doorverwijzing. Het UAF vangt de vluchteling weer op als instroom in de onderwijsinstelling nog niet mogelijk is. We starten met de warme overdracht in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) in het najaar van 2017. Andere regio’s volgen daarna. Het UAF heeft het streven eind 2018 in alle regio’s een warme overdracht te realiseren.

Voorlichtingen: vluchtelingen op de juiste routes wijzen

Samen met regionale partners (COA, VluchtelingenWerk, Leerwerkloket, ROC en gemeenten) organiseert het UAF op termijn voorlichtingsbijeenkomsten. Het UAF neemt hierin het voortouw. Deze voorlichting heeft als doel om vluchtelingen zo snel mogelijk op de juiste routes te wijzen en samenwerkingen tot stand te brengen.

BBL-werktrajecten: vluchtelingen willen aan de slag!

Ook start het UAF met het aanbieden van BBL-werktrajecten. Het is voor vluchtelingen vaak lastig om een goede stage of BBL-plek te vinden. Daarom neemt het UAF haar verantwoordelijkheid en proberen we bedrijven te koppelen aan vluchtelingen die via een BBL-traject hun mbo-diploma op niveau 3 of 4 willen halen.

We richten ons op beroepen waarin de kans op werk groot is. Daarnaast werken we vanuit de vraag van bedrijven: vluchtelingen gaan aan de slag bij bedrijven waar grote vraag is naar arbeidskrachten.

We maken inzichtelijk welke bestaande trajecten er zijn in de regio én we zetten nieuwe trajecten op met werkgevers en onderwijsinstellingen. In 2017 zet het UAF drie trajecten met een BBL-constructie op. Zodra het aanmelden voor deze BBL-trajecten mogelijk is, laten we dit weten.

Een voorbeeld van zo’n traject is het voortraject voor Verzorgende IG in Amsterdam.

Dit voortraject is bedoeld voor vluchtelingen in de gemeente Amsterdam die in staat zijn op mbo-niveau 3 te leren en werken. De statushouders krijgen een intensief voortraject van zes tot twaalf maanden waarin zij zich oriënteren op de ouderenzorg door meeloopdagen. Daarnaast krijgen ze taal- en rekenlessen zodat ze aan de instroomeisen va het ROC voldoen.

Na het succesvol afronden van het voortraject stroomt de vluchteling in bij BBL-opleiding Verzorgende IG van ROC. Hierbij krijgt de vluchteling een arbeidscontract van 24 uur bij een van de betrokken zorginstellingen. 

Het voortraject is een samenwerking van het UAF, gemeente Amsterdam, ROC van Amsterdam, zorginstellingen Cordaan en Amstelring.

Reguliere begeleiding en financiering: nog even geduld

We zoeken nog financiële middelen voor begeleiding en financiering van mbo-niveau 3 en 4 opleidingen of schakeltrajecten. We verwachten de eerste trajecten mogelijk te kunnen maken vanaf het najaar van 2017. Aanmelden voor een mbo-opleiding heeft nu dus nog geen zin. Meer informatie volgt.

Mbo-helpdesk

Voor algemene vragen over taal, inburgering, onderwijs in Nederland en wet- en regelgeving over studeren op het mbo: neem contact op met de mbo-helpdesk. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur via (030) 252 08 35 of mbo@uaf.nl.

De mbo-helpdesk bevindt zich in de opstartfase. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Reguliere begeleiding en financiering: nog even geduld

Het UAF kan nog geen vluchtelingen met middelbaar opleidingsniveau begeleiden naar een opleiding of schakeltraject. Voor deze begeleidingstrajecten zoeken we nog financiële middelen. We houden u op deze pagina op de hoogte.

Werk met ons samen

Wilt u als organisatie een bijdrage leveren aan onze mbo-dienstverlening? Neem dan contact op met projectleider Mery Redjopawiro: M.Redjopawiro@uaf.nl

Opleidingstraject Alliander

Het UAF en Alliander starten een opleidingstraject voor elektromonteurs. Dit tweejarige traject leidt op tot een mbo-4 diploma met baangarantie. Het staat open voor kandidaten met een opleiding of werkervaring in de elektrotechniek, die het Nederlands beheersen op minimaal B1-niveau. Bekijk de flyer (pdf) voor meer informatie.