Voor veel vluchtelingen is het mbo een kansrijke route naar werk. Het UAF begeleidt al vele jaren hoogopgeleide vluchtelingen in het mbo. Sinds 2017 kunnen vluchtelingen met een middelbaar opleidingsniveau ook bij het UAF terecht. Dit is onze dienstverlening in het mbo.

Mbo-helpdesk

Bij de helpdesk kunnen alle vluchtelingen terecht die vragen hebben over het mbo. Voorbeelden hiervan zijn vragen over taal, inburgering, onderwijs in Nederland en wet- en regelgeving over het studeren in Nederland. Ook begeleiders van vluchtelingen kunnen gebruikmaken van de helpdesk. Weten we het antwoord op de vraag niet, dan zoeken we het uit of verwijzen we door naar een organisatie die dit specialisme heeft. Stapsgewijs start de mbo helpdesk met het geven van regionale informatie en advies. We maken afspraken met onze regionale partners over de manier van informatievoorziening, het delen van informatie en de rol van de mbo-helpdesk hierin. De dienstverlening van het UAF is altijd aanvullend aan het regionale aanbod. Onze dienstverlening vormt een aanvulling op de bestaande dienstverlening van ROC’s, het leerwerkloket en andere betrokken organisaties.

BBL-werktrajecten: werken en leren op mbo niveau 3 of 4

Het is voor vluchtelingen vaak lastig om een goede stage of BBL-plek te vinden. Daarom neemt het UAF haar verantwoordelijkheid en proberen we bedrijven te koppelen aan vluchtelingen die via een BBL-traject hun mbo-diploma op niveau 3 of 4 willen halen. We richten ons op beroepen waarin de kans op werk groot is. Daarnaast werken we vanuit de vraag van bedrijven: vluchtelingen gaan aan de slag bij bedrijven waar grote vraag is naar arbeidskrachten.

Voor wie?

Vluchtelingen die in staat zijn op mbo-niveau 3 of 4 een diploma te behalen of op dat niveau uit te stromen naar werk.

Het UAF heeft de ambitie elk jaar minimaal drie trajecten op te zetten met een BBL-constructie.
Onderaan deze pagina staat een overzicht van de leerwerktrajecten.

Alle werkgevers in deze trajecten hebben na succesvolle afloop van deze trajecten de ambitie en het voornemen meer trajecten aan te bieden, zodat nog meer vluchtelingen de kans krijgen mee te doen. Zodra er een vervolg komt, leest u dit op deze pagina.

Begeleiding en financiering van mbo opleidingen

Het UAF heeft in september 2016 besloten meer vluchtelingen te ondersteunen die een mbo 3 of 4 studie willen volgen. Aangezien het UAF hiervoor afhankelijk is van financieringsbronnen wordt hierbij een fasering in twee delen toegepast.

Al gerealiseerd

De eerste fase, die van start is gegaan in april 2017, is het honoreren van een mbo studiewens bij vluchtelingen die de potentie hebben het hoger onderwijs in te stromen. Dit was voorheen niet mogelijk, nu wel. Dit is een mooie eerste stap.

Werk in uitvoering

De tweede fase, is het ondersteunen van vluchtelingen die de wens en potentie hebben een opleiding te volgen in het middelbaar beroepsonderwijs, op niveau 3 of 4.
Het UAF zou het liefst iedereen een kans bieden, maar moet hierin realistisch zijn: wij kunnen het eenvoudigweg niet aan om een nog veel groter aantal vluchtelingen financieel te ondersteunen in hun studie dan dat we nu al doen. Dit heeft te maken met de benodigde financiële middelen én de capaciteit van het UAF als organisatie.

Het UAF start dit jaar met een proef waarbij we enkele tientallen vluchteling-studenten met een mbo profiel gaan ondersteunen. Wij selecteren deze studenten uit ons eigen bestand. Je kunt je hiervoor dus niet aanmelden.

Heb je een vraag over het mbo?

Wil je bijvoorbeeld meer weten over taal of inburgering? Of over hoe het onderwijs in Nederland precies werkt. Wil je meer weten over wetten en regels die te maken hebben met het studeren op het mbo? Of heb je vragen over de financiering van een mbo studie?

Neem dan contact op met de mbo-helpdesk!

We zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur via (030) 252 08 35 of mbo@uaf.nl. Heeft jouw begeleider vragen? Hij/zij mag natuurlijk ook bellen!

Werk met ons samen

Wilt u als organisatie een bijdrage leveren aan onze mbo-dienstverlening? Neem dan contact op met projectleider Mery Redjopawiro: M.Redjopawiro@uaf.nl