Kansen voor vluchtelingen in het mbo

Voor veel vluchtelingen is het mbo een kansrijke route naar werk. Het UAF begeleidt al vele jaren hoogopgeleide vluchtelingen in het mbo. Sinds 2017 kunnen vluchtelingen met een middelbaar opleidingsniveau ook bij het UAF terecht. Dit is onze dienstverlening in het mbo.

Gezocht: 10 elektromonteurs voor leerwerktraject met Liander

In mei 2019 starten het UAF, netbeheerder Liander en opleider Temphory voor de tweede keer met een leerwerktraject voor elektromonteurs. Je wordt opgeleid tot Eerste Monteur Laag- en Middenspanningsditributie (mbo3) en komt na je opleiding in dienst bij Liander. 

Spreek je Nederlands op B1 niveau, heb je ervaring in de elektrotechniek en wil je graag aan het werk als elektromonteur? Meld je dan voor 15 april aan voor dit leerwerktraject. Stuur je cv naar mbo@uaf.nl of bel naar 030-2520835 voor meer informatie.

Bekijk de flyer

Het UAF heeft sinds juli 2017 de mbo-helpdesk opgericht. 

Bij de helpdesk kunnen alle vluchtelingen terecht die vragen hebben over het mbo. Voorbeelden hiervan zijn vragen over taal, inburgering, onderwijs in Nederland en wet- en regelgeving over het studeren in Nederland. Ook begeleiders van vluchtelingen kunnen gebruikmaken van de helpdesk. Weten we het antwoord op de vraag niet, dan zoeken we het uit of verwijzen we door naar een organisatie die dit specialisme heeft.  Stapsgewijs start de mbo helpdesk met het geven van regionale informatie en advies. We maken afspraken met onze regionale partners over de manier van informatievoorziening, het delen van informatie en de rol van de mbo-helpdesk hierin. De dienstverlening van het UAF is altijd aanvullend aan het regionale aanbod. Onze dienstverlening vormt een aanvulling op de bestaande dienstverlening van ROC’s, het leerwerkloket en andere betrokken organisaties.

BBL-werktrajecten: werken en leren op mbo niveau 3 of 4

Het is voor vluchtelingen vaak lastig om een goede stage of BBL-plek te vinden. Daarom neemt het UAF haar verantwoordelijkheid en proberen we bedrijven te koppelen aan vluchtelingen die via een BBL-traject hun mbo-diploma op niveau 3 of 4 willen halen. We richten ons op beroepen waarin de kans op werk groot is. Daarnaast werken we vanuit de vraag van bedrijven: vluchtelingen gaan aan de slag bij bedrijven waar grote vraag is naar arbeidskrachten.

Voor wie?

Vluchtelingen die in staat zijn op mbo-niveau 3 of 4 een diploma te behalen of op dat niveau uit te stromen naar werk.
Het UAF heeft de ambitie elk jaar minimaal drie trajecten op te zetten met een BBL-constructie.

Onderaan deze pagina staat een overzicht van de leerwerktrajecten.

Alle werkgevers in deze trajecten hebben na succesvolle afloop van deze trajecten de ambitie en het voornemen meer trajecten aan te bieden, zodat nog meer vluchtelingen de kans krijgen mee te doen. Zodra er een vervolg komt, leest u dit op deze pagina.

Begeleiding en financiering van mbo opleidingen

Het UAF heeft in september 2016 besloten meer vluchtelingen te ondersteunen die een mbo 3 of 4 studie willen volgen. Aangezien het UAF hiervoor afhankelijk is van financieringsbronnen  wordt hierbij een fasering in twee delen toegepast. 

Al gerealiseerd

De eerste fase, die van start is gegaan in april 2017, is het honoreren van een mbo studiewens bij vluchtelingen die de potentie hebben het hoger onderwijs in te stromen. Dit was voorheen niet mogelijk, nu wel. Dit is een mooie eerste stap.

Werk in uitvoering

De tweede fase,  is het ondersteunen van vluchtelingen die de wens en potentie hebben een opleiding te volgen in het middelbaar beroepsonderwijs, op niveau 3 of 4. 
Het UAF zou het liefst iedereen een kans bieden, maar moet hierin realistisch zijn: wij kunnen het eenvoudigweg niet aan om een nog veel groter aantal vluchtelingen financieel te ondersteunen in hun studie dan dat we nu al doen. Dit heeft te maken met de benodigde financiële middelen én de capaciteit van het UAF als organisatie. 

Het UAF start dit jaar met een proef waarbij we enkele tientallen vluchteling-studenten met een mbo profiel gaan ondersteunen. Wij selecteren deze studenten uit ons eigen bestand. Je kunt je hiervoor dus niet aanmelden. 

Overzicht van trajecten

2019: Leerwerktraject Liander - elektromonteur

In mei 2019 starten het UAF, netbeheerder Liander en opleider Temphory voor de tweede keer met een leerwerktraject voor elektromonteurs.
Je wordt opgeleid tot Eerste Monteur Laag- en Middenspanningsditributie (mbo3) en komt na je opleiding in dienst bij Liander.

Spreek je Nederlands op B1 niveau, heb je ervaring in de elektrotechniek en wil je graag aan het werk als elektromonteur? Meld je dan voor 15 april aan voor dit leerwerktraject. Stuur je cv naar mbo@uaf.nl of bel naar 030-2520835 voor meer informatie.

2019: Kapperstraject (Amersfoort)

In maart starten het UAF, de Nederlandse Kappersakademie en L’Oréal voor de tweede keer met een kappersopleiding.

Spreek je Nederlands op niveau B1, woon je in de buurt van Amersfoort en wil je graag kapper worden? Kijk dan in de flyer voor meer informatie over de opleiding en de aanmeldprocedure

2018: Leerwerktraject Stedin – elektromonteur in de infra (Rotterdam)

Samen met Stedin en Werk en Vakmanschap organiseert het UAF een nieuw leer- werktraject met uitzicht op een vaste baan bij Stedin. Vanaf mei 2018 start een voortraject van 4 maanden bestaande uit lessen Nederlands, vaktaal en praktische vaardigheden.

Ook leren de deelnemers meer over veilig werken met elektra. Dit voortraject wordt gevolgd met behoud van uitkering. Na succesvol afronden van dit voortraject, volgt de BBL opleiding Eerste Monteur Laag- en Middenspanningsdistributie (mbo 3). Deze opleiding is een combinatie van werken en leren; de deelnemers krijgen dus ook een arbeidscontract voor 5 dagen per week vanaf september 2018.

Voor aanmeldingen voor dit traject, zie kader.

2017: Voortraject Verzorgende IG (Amsterdam)

Gemeente Amsterdam, WSP, ROC van Amsterdam, meerdere zorginstellingen zoals Cordaan, Amstelring, Amsta en Zorggroep Amsterdam Oost en het UAF werken samen aan het Voortraject Verzorgende IG. De leerlingen die het voortraject (van maximaal 1 jaar) succesvol doorlopen kunnen instromen in de mbo 3 opleiding Verzorgende IG en gaan werken bij de participerende zorginstellingen in een betaalde BBL-plek. In september 2017 is een groep van 18 vluchtelingen gestart. In februari 2018 is een groep van 16 vluchtelingen gestart.
Voor meer informatie over het Voortraject zie flyer.

2017: Leerwerktraject Alliander - elektromonteur in de Infra (landelijk)

Vluchtelingen die willen leren en werken in de energiebranche krijgen de kans om een verkorte opleiding te volgen van twintig weken bij Temphory, waarbij zowel techniek als taal aan bod komen. Na deze 20 weken gaan zij leren en werken bij aannemersbedrijven uit het netwerk van Alliander. Na één jaar hebben zij hun diploma niveau 3 behaald en bestaat de mogelijkheid door te gaan nog een jaar  met leren en werken voor een diploma op mbo niveau 4. Aansluitend worden zij geplaatst in een functie bij Alliander. Voor meer informatie over de inhoud van dit traject zie de flyer.

In november 2017 is een groep van 10 vluchtelingen gestart. Lees hier het verhaal van Sedr.

 

2017: Kapperstraject(Amersfoort)

In samenwerking met L’Oréal, de Nederlandse Kappersakademie, heeft het UAF een verkort traject naar werk opgezet voor mensen met een vluchtelingachtergrond die kapper willen worden. Normaal gesproken duurt de avondopleiding tot Allround Hairstylist twee jaar. Dit traject is intensiever, zodat deelnemers al na één jaar hun diploma kunnen halen. In de opleiding leren zij alles wat nodig is om kapper te worden, zowel de theorie als de praktijk.

Na het behalen van het diploma krijgen de deelnemers begeleiding bij het zoeken naar een betaalde baan. L’Oréal heeft een groot netwerk van kapsalons en het UAF zorgt ervoor dat deelnemers goed voorbereid en met vertrouwen de arbeidsmarkt op gaan. In december 2017 is een groep van 10 studenten gestart met dit traject. 

Voor meer informatie over de inhoud van dit traject zie de flyer.

 

Mbo-helpdesk

Heb je een vraag over het mbo? 

Wil je bijvoorbeeld meer weten over taal of inburgering? Of over hoe het onderwijs in Nederland precies werkt. Wil je meer weten over wetten en regels die te maken hebben met het studeren op het mbo? Of heb je vragen over de financiering van een mbo studie? 

Neem dan contact op met de mbo-helpdesk! 

We zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur via (030) 252 08 35 of mbo@uaf.nl. Heeft jouw begeleider vragen? Hij/zij mag natuurlijk ook bellen! 
 

Werk met ons samen

Wilt u als organisatie een bijdrage leveren aan onze mbo-dienstverlening? Neem dan contact op met projectleider Mery Redjopawiro: M.Redjopawiro@uaf.nl

Leer-werktraject voor elektromonteurs in de regio Rotterdam.

Woon je in de regio Rotterdam? Heb je een opleiding en/of werkervaring in de elektrotechniek? Beheers je het Nederlands op niveau B1? En wil je de BBL opleiding volgen die opleidt tot Eerste Monteur Laag- en Middenspanningsdistributie (mbo 3), met aansluitend een vaste baan bij Stedin? Lees dan de folder voor meer informatie en neem contact op met de mbo-helpdesk van het UAF om je aan te melden.