Het mentoringprogramma

Wat voor mentoren zoekt het UAF?
Iedereen die interesse heeft in andere culturen en zijn netwerk wil delen, kan mentor worden van een vluchteling. Professionals die ervaring hebben op het gebied van taalverwerving, studieondersteuning en/of arbeidsmarkt(toeleiding) zijn extra hard nodig. Daarnaast is het belangrijk dat mentoren openstaan voor een gelijkwaardig contact en interesse hebben in interculturele uitwisseling.

Hoe ziet het mentortraject eruit?

Een mentortraject begint met een algemene voorlichting van het UAF. Mentoren krijgen dan informatie over de inhoud van het programma. Vervolgens worden mentor en mentee  gematcht en maken zij afspraken over de doelen van het traject. Gedurende het mentortraject organiseert het UAF trainings- en intervisiebijeenkomsten om mentoren te ondersteunen. Na een half jaar wordt het mentortraject afgesloten.

Wat wordt er van mentoren en mentees verwacht?

Een mentorrelatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Wij gaan er dan ook vanuit dat mentor en mentee van elkaar kunnen leren. Belangrijk is dat zowel mentoren als mentees een open en lerende houding hebben en ook hun grenzen aan durven geven als dat nodig is.  

Frequentie, locatie en inhoud van de mentoring wordt gezamenlijk bepaald door de mentor en de mentee.  Gemiddeld kost het mentortraject ca 2 uur per week. 

Kunnen mentoren en mentees elkaar zelf uitkiezen?
Nee, mentoren en mentees geven zichzelf op en worden daarna gematcht door het UAF. Hierbij staat de informatiebehoefte van de vluchteling centraal. Dit betekent voor mentoren dat het soms een tijd kan duren voordat u ingezet wordt en soms zelfs dat u niet ingezet wordt. 


Wat kan de mentor van het UAF verwachten?

Het UAF organiseert meerdere keren per jaar voorlichtingsbijeenkomsten voor mentoren en mentees. Daarnaast werkt het UAF aan deskundigheidsbevordering, door geregeld trainingen en intervisiebijeenkomsten te organiseren. Wanneer reiskosten een belemmering vormen, worden deze door het UAF vergoedt. 

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar mentoring@uaf.nl. 

Projectcoƶrdinator Mentoring Rachel licht toe

Het mentoring-programma biedt UAF-studenten de gelegenheid om in contact te komen met Nederlanders die interesse hebben in vluchtelingen. Hierbij worden vluchtelingstudenten gekoppeld aan bedrijven of  vrijwilligers, die hen wegwijs maken binnen hun onderwijsinstelling, hun netwerk delen of met hen de Nederlandse taal oefenen.

Rachel: 'Het is mooi om te zien dat studenten niet alleen leren van hun mentor, maar dat mentoren ook geïnspireerd raken door de verhalen van onze studenten.  Zo is het traject verrijkend voor beide partijen.'

Refugees@campus

Binnen het mentoringprogramma biedt het UAF een studentmentoringproject aan onder de titel Refugees@campus. Via dit project koppelt het UAF 500 vluchtelingstudenten aan Nederlandse studentmentoren. Lees hier meer over het project.

Bekijk de video hieronder waar Mardjan Seighali, directeur UAF, vertelt in het programma Koffietijd! wat het project inhoudt.

Soroptimisten en het UAF

De Soroptimisten Nederland (SI-N)  en het UAF werkten samen van 2008 t/m 2011 in het project ‘Verborgen Schatten’ om vrouwelijke vluchtelingstudenten te ondersteunen in hun streven naar economische zelfstandigheid. Er werden bijna 300 matches gemaakt van vrouwelijke vluchtelingstudenten (mentees) met Soroptimisten (mentoren). 
  

Vervolgproject tot eind 2017
 Deze succesvolle samenwerking is voortgezet in een vervolgproject tot eind 2017: ‘Empowerment Vrouwelijke Vluchtelingstudenten op hun Vakgebied’. De samenwerking richt zich op vrouwelijke vluchtelingstudenten die tenminste hun eerste studiejaar succesvol hebben afgerond. De mentoren bieden ondersteuning bij netwerken, het vinden van een supervisieplek of meeloopstage en het vinden van werk.

UAF-directeur Mardjan Seighali: ‘Omdat Soroptimisten een groot netwerk van vakvrouwen verspreid over Nederland vertegenwoordigen, is de samenwerking voor het UAF een mooie kans om vrouwelijke studenten meer kansen op de arbeidsmarkt te bieden.’