<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> Duurzaam en Divers - UAF

Waarom dit project?

Werkgevers en vluchtelingen weten elkaar niet altijd langdurig te vinden. Veel vluchtelingen kunnen hun baan niet behouden en vragen na een jaar opnieuw om begeleiding bij het UAF. Werkgevers besluiten om uiteenlopende redenen contracten veelal niet te verlengen. De huidige economische crisis werkt daarbij bepaald niet in het voordeel van vluchtelingen.

Het UAF wilde meer te weten komen over de problemen die vluchtelingen en hun werkgevers tegenkomen op de werkvloer. Dat zijn onder meer kwesties rondom taal- of cultuurverschillen waardoor de vluchteling soms onvoldoende tot zijn of haar recht komt in een functie en/of organisatie. Ook de werkgever begrijpt vluchtelingen vaak onvoldoende met als gevolg dat bij twijfel de contracten niet worden verlengd. Naast de vluchtelingen die zich weer melden bij het UAF vragen ook werkgevers steeds vaker om advies.

Een duurzame plek op de arbeidsmarkt

Vanuit deze twee gedachtelijnen is het project Duurzaam & Divers ontstaan. Om meer inzicht te verkrijgen in de problemen en successen op de werkplek (eerste baan) en hoe divers personeel te behouden. Met als doel vluchtelingen beter te kunnen begeleiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt en werkgevers beter te kunnen adviseren over diversiteitsvraagstukken.

Hierbij lanceren we de methodiek Duurzaam & Divers, met dank aan alle organisaties die in dit project hebben samengewerkt.